[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Från bankkris till börskris
Av Walter Kölzer - Bankrättsföreningen - 13 sept. 2003

Boken "Från bankkris till börskris" är en av dessa många pärlor som jag har haft riktigt nöje i att läsa. En kortare och bredare redovisning med så uttömmande förklaring av skeendet har jag sällan eller aldrig läst. Då kan man t.o.m. ha överseende med en och annan otydlighet eller vad som tycks vara missuppfattning, t.ex. den om HD:s behörighet.

Bokens titel: Från bankkris till börskris
Författare: Mats Lönnerblad
Förlag: Bankrättsföreningen
Antal sidor 238
Pris 299 kronor, exkl. moms

Fast, efter att översiktlig ha läst Din bok har jag kommit fram till att Du knappast skriver något luddigt som Du inte har någon viss avsikt med. Det tycker jag inte riktigt om, därför att det leder gärna in tankarna på i sak och efter sin vikt obetydligheter. Jag har verkligen fått anstränga mig och bära våld på mig för att undvika ramla in i den fällan. Ditt väv och Ditt nätverk är så mästerlig, nästan för bra för mig, och jag inbillar mig att jag kan läsa.

Du har alldeles säkert även en viss avsikt med Dina ständiga upprepningar av samma påståenden, om inte annat, så ett slags indoktrinering. Den som behåller bedömningsförmågan intakt torde komma fram till att påståendena i det mesta troligen är väl grundade, men likväl sanningar med modifikation.

Tyvärr vet jag för lite om bankrätt, men vad jag saknar mest är baskunskap om finanssektorn för att riktigt kunna bedöma skeendet och utvärdera de slutsatser som Du presenterar. Varken Din bok eller Dina många utmärkta artiklar som jag har läst ger mig anledning att ändra min förutfattade mening: Bankrätt avviker inte på något sätt ifrån rättstillämpningen i stort, är lika ruttet, men inte mera.

Även i boken finner jag översiktligheten och bredden i koncentration av skeenden trots den så mycket större volymen mycket väl tillgodosedd. Det gör mig lite avundsjuk, för jag vill så gärna kunna skriva på detta flyhänta sätt som förmedlar kunskap nästan i form av underhållning i stället för med tungsint präntande.

Det vore mycket mera att säga, men låt mig sammanfatta allt i ett enda frågetecken: Varför drar Du inte slutsatsen att häcklandet av missförhållandena inte är nog, leder ingen vart, att det krävs långt mera,
och det även på ett helt annat plan för att om möjligt korrigera den ödesdigra kursen i samhällsutvecklingen som Du tycks vara så väl medveten
om?

Walter Kölzer


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida