[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Svidande uppgörelse med bankerna
Av Anders Tallbo - Tidningen DSM - Nr 4-5 ,2003

Mats Lönnerblad, flitig debattör i bank- och finansfrågor, har i dagarna
utkommit med en ny bok: "Från bankkris till börskris" (Bankrättsföreningen, 2003). Boken är en svidande uppgörelse med bankerna - och även med politiker och domstolar.

Bokens titel: Från börskris till bankkris
Författare: Mats Lönnerblad
Förlag: Bankrättsföreningen, 2003
Pris cirka 320 kronor

Enligt Mats Lönnerblad är den svenska bankkrisen åren 1987-93 en direkt orsak till många av dagens ekonomiska bekymmer. Genom bankernas agerande blev 60 000 livskraftiga företag utslagna och 400 000 människor arbetslösa - många för gott.
Det var då den massiva långtidsarbetslöshet grundades, som alltjämt tynger den svenska ekonomin.

Samtidigt växte statsskulden med tusen miljarder kronor, plus ränta. Och det inflammerade ekonomiska klimatet bidrog till att svenska företag i allt raskare takt började fly utomlands eller fick utländska ägare.

De styrande politikerna har tagit drygt 250 miljarder av pensionärernas pengar bara för att kunna betala räntan på statsskulden. Fastighetsägare tvingas betala en närmast konfiskatorisk fastighetsskatt och många villaägare drivs från hus och hem.

Vissa kommuner måste betala utjämningsskatt och för att den svenska ekonomin någorlunda ska kunna sys ihop har regeringen radikalt sänkt statens utgifter. Utlovade vallöften kan inte infrias, till exempel när det gäller de tre mantrana skola, vård och omsorg.

I "Från bankkris till börskris"vill Mats Lönnerblad närmare belysa hur Sveriges prekära ekonomiska situation har kopplingar till den svenska bankkrisen för drygt tio år sedan. Boken är rappt skriven och en svidande uppgörelse med bankerna.

FETA FALLSKÄRMAR

Vad var det då som hände i samband med bankkrisen, enligt Lönnerblad?

Jo, flera av bankerna hade i slutet av 80-talet genom vidlyftiga spekulationer under decenniets kasinoekonomi hamnat i ekonomiskt trångmål.

Det utlöste den omtalade fastighetskrisen. Både Gota Bank och Nordbanken (i dag Nordea) var vid denna tid konkursmässiga - och då även juridiskt skyldiga att begära sig själva i likvidation. Men så skedde inte. För att klara sitt eget skinn började bankerna istället ta igen förlusterna på sina egna kunder, ofta genom att strypa krediterna för kunderna eller ställa orimliga krav i samband med återbetalningsskyldighet. Detta blev en dödsstöt för tusentals livskraftiga företag som tvingades till konkurs eller kraftiga nedskärningar.

KÖPTE "SPILLRORNA"

Många företagare fick se sitt livsverk gå i spillror. Bankerna kunde sedan köpa upp "spillrorna" för en spottstyver för att sedan sälja dem vidare med god vinst. Enligt denna metod plundrades tusentals företag, parallellt med att bankchefernas fallskärmsavtal blev allt fetare.

Lönnerblad utreder turerna i detta rent kriminella spel och lyfter särskilt fram Nordbankens agerande. Han blev själv drabbad när Nordbanken sa upp krediterna för hans företag.

Många drabbade företagare processar i dag mot bankerna och för några år sedan bildades Bankrättsföreningen där Lönnerblad är ett av språkrören.

SKYDDADES AV POLITIKERNA

Men hur kunde alltsammans få ske? Och varför skjuta kanon på bankerna? Är inte förtroendet för bankväsendet ett villkor för att marknadsekonomin ska fungera?

Jovisst, och det var just för att inte rubba förtroendet för bankväsendet som politikerna valde att hålla bankerna bakom ryggen. Moderaternas avgående partiledare Bo Lundgren - före detta bankminister - utmålas som en av de mest skyldiga. Lundgren tillät bankerna att säga upp krediterna för företag som inte längre passade bankernas syften samtidigt som han sanktionerade nedvärderingen av hela Sveriges fastighetsbestånd.

INGEN UTREDNING

Men vad säger då EG-rätten om saken? Sedan Sveriges inträde i den europeiska gemenskapen 1995 är ju EG-rätten överordnad svensk rätt och svenska domstolar är skyldiga att följa EG-rätten och Europakonventionen i bankmål.

Så har heller inte skett, enligt Lönnerblad, och domstolarna får sig också en släng av sleven. De svenska bankernas agerande strider mot den europeiska bankrätten, men domstolarna blundar, hissar bekvämlighetsflagg eller vägrar att ta upp saken till rättslig prövning. Det har inte ens gjorts någon opartisk utredning om den svenska bankkrisen.

NAGEL I ÖGAT

"Från bankkris till börskris" är en cocktail där ilska och bitterhet blandas med ironi och sarkasmer på ett sätt som stundtals är mycket underhållande, i varje fall för den som inte direkt har blivit drabbad av bankernas påstådda illgärningar.

Ibland går Lönnerblad fram som en ångvält mot sina vedersakare. Författarens glödande engagemang är inte att ta miste på.

Man behöver inte vara ekonom för att ha stor behållning av boken - och om påståendena är sanna, blir boken säkert som en sten i skon för många i riksdagskorridorer och bankernas styrelserum - en ständig påminnare, precis som dåligt samvete.

Anders Tallbo
Författare och frilansskribent

Tidningen DSM


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida