[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


En bok för barnens bästa
Av Mats Lönnerblad - Bankrättsföreningen - 30 mars 2004

Hur kan unga människor kräva sina rättigheter om de inte ens vet att det existerar ?
Det frågade sig 22 åriga Maja Frankel som har skrivit boken ”Vår förbannade rätt” (Unicef, 2004) Den handlar om ungdomars självklara rättigheter. Boken är skriven utifrån de ungas egna berättelser.

Bokens titel: Vår förbannade rätt
Författare Maja Frankel
Förlag: Svenska Unicef och bokförlaget Atlas, 2004
Antal sidor: 198
Ca pris: 165 kronor

Den är skriven på uppdrag av Unicef, som med åberopande av FN:s barnkonvention slår fast att barn och unga ha rätt att få sin röst hörd, i alla frågor som rör dem. I dag är det bara två länder som inte har ratificerat konventionen; Somalia och USA. Hur många länder är det egentligen som följer konventionen, frågar sig den unga författarinnan.

Unicef är FN:s barnfond och världens största barnrättsorganisation. I 158 länder världen över arbetar 6.000 Unicef – anställda för att barn, ungdomar och kvinnor ska från sina rättigheter tillgodosedda.

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) består av 54 artiklar, som finns att läsa på Unicefs hemsida (www.unicef.se) Barnkonventionen är själva grunden för Unicef verksamhet i både Sverige och världen. Den säger att alla barn har rätt till överlevnad, skydd och utveckling. Konventionen ger också barn och unga rätt att få inflytande i frågor som rör dem.

Tillsammans med fotografen Tora Mårtens har Maja bl a träffat Rachel i USA som är hemlös, Jens i Sverige som haft anorexi, Miguel i USA som dömts till döden, Gift i Sydafrika som har HIV, och sexton andra ungdomar. I tjugo porträtt och sex essäer beskriver hon en värld som ser bättre ut i FN-deklarationen än i verkligheten.

Själv föddes Maja Frankel i Israel 1983. Men hon är uppväxt i Karlskrona. Genom sitt stora engagemang för barnens rättigheter redan i Elevorganisationen, blev hon år 2001 den svenska regeringens ungdomsdelegat på FN:s Barntoppmöte, och under andra världskongressen om sexuell exploatering av barn i Yokohama. De senaste åren har hon också föreläst om barnkonventionen.

Hon har även hunnit med att frilansa som journalist. Efter gymnasiett började hon jobba på Uncef som ungdomsambassadör. Boken ”Vår förbannade rätt” om ungas rättigheter är hennes första bok.

Maja skriver att gatubarnet Anna var den första person som förvandlade hennes eget sextonåriga livs alla TV-sändingaroch nyhetsinslag om gatubarn till verklighet. Anna som hon träffade på en av sina resor för Unicef, levde på gatan och tvingades ta hand om sina fem yngre syskon, sedan både föräldrarna dött i aids.

Det var inte förrän hon under samma resa träffade Kevin, som hon på riktigt förstod att det finns barnsoldater i världen. Det var när Kevin beskrev en dag i sitt liv som hon fattade att något har gått riktigt snett när barn tvingas döda sina kamrater, för att de råkar tillhöra ”fel” sida.

Inte förrän hon träffade Cathy från Canada förstod hon att det finns barn som faktiskt tvingas prostituera sig. Och hur verkliga de är.

Det var dessa berättelser, sammanflätade till en kraftfull väv av erfarenheter, förtvivlan, ilska och engagemang som fick henne att skriva boken ”Vår förbannade rätt”. Boken är ett försök att också låta unga och utsatta barn få tala till punkt. Om sådant som betyder mycket för dem. Hennes bok är ett vällovligt försök att ge unga människor som har en röst, en dröm och en förhoppning om hur världen kunde se ut, om Barnkonventionen efterlevdes.

Så länge Maja kan minnas har hon själv haft en dröm om att åka till ett utvecklingsland och hjälpa till genom att jobba som volentär. Hon ville hjälpa till genom att åka till länder där hjälpen bäst behövs. Nu hjälper hon i stället till genom att skriva en bok om utsatta barn och deras situation.

Hennes välskrivna första bok ser jag som ett viktigt dokument, som jag varmt rekommenderar för läsning, i både hemmet och i skolor. Boken ger en ökad förståelse för utsatta barn och deras behov. Samtidigt gör den mig tacksam. Att vi själva har förmånen att leva i ett land, där barns mänskliga rättigheter både när det gäller utbildning och omständigheter står högt på dagordningen.

Mats Lönnerblad

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida