[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Vägen till ekonomisk frihet
Av Mats Lönnerblad - Bankrättsföreningen - 7 maj 2004

Varför vill så många ha en fast anställning med regelbunden lön, trots att det bara leder till mera arbete och mindre fritid ? Varför satsar andra på en formell utbildning, som aldrig ger någon ekonomisk frihet ? Varför låser de fast sin ekonomi i skulder, som gör dem ekonomiskt beroende resten av livet ? Varför använder några sina egna surt förvärvade pengar, till att göra andra rika ?

Bokens Titel: Cashflow Quadrant
Författare: Robert T Kiyosaki och Sharon L Lechter
Förlag: Ekerlids Förlag, 2004


Och varför kan vissa människor skapa sig ett ekonomiskt oberoende med ett överflöd av både pengar och fritid. Svaren på dessa frågor försöker författarna Robert T Kiyosaki och Sharon L Lechter besvara  i den på svenska nyutgivna boken Caschflow Quadrant (Ekelids Förlag,  2004) som är en uppföljare till Robert T Kiosakis och Sharon L Lechters bästsäljande bok:  Rich Dad, Poor Dad (Ekerlids Förlag 2003) som på kort tid sålts mer än nio miljoner ex i 30 länder.

I den nya boken, som redan väckt stor uppmärksamhet världen över, hävdar författarna att svaren ligger i hur vi skapar våra inkomster. Om vi väljer att göra det som anställda småföretagare, företagsägare eller investerare. Varje grupp har sitt sätta att tänka, sina grundvärderingar som styr handlandet. I Caschflow Quadrant ( boktiteln är inte översatt till svenska) beskrivs de fyra sätten att se på ekonomi, arbete, risker och trygghet. Författarna visar hur tankar, handlingar och ekonomiskt resultat hör ihop.

Boken är konkret skriven och ger gott om praktiska exempel hur man bör resonera som entreprenör, företagare, eller investerare för att lyckas. Den inleds med ett talande exempel om en liten by som hade problem med vattenförsörjningen.  Man beslutade därför att lägga ut två kontrakt som gjorde att vatten kunde levereras dagligen, till lägsta möjliga kostnad. Två > personer som åtog sig att ta sig an problemet fick i uppdrag att lösa problemet.

Den förste av de två som fick kontraktet köpte två plåthinkar, och började själv frakta vatten till byn från närmaste sjö, med hjälp av två hinkar. Den andre som också fått kontraktet valde i stället att försvinna, för att kunna fundera ut den bästa lösningen. Sex månader senare återvände han till byn med sin lösning. Inom loppet av ett år hade han sett till att bygga en pipeline som direktkopplade byn till sjön varför han kunde leverera vatten till en så låg kostnad att konkurrenten som från början både kunde agera ensam och sätta ett högre pris, till slut inte längre kunde hänga med i konkurrensen.

Historien visar att det inte räcker att som entreprenör och företagare arbeta hårt för att lyckas. Man måste arbeta intelligent också, som i detta fall exemplifierades i valet mellan att bygga pipeline eller bära hinkar.

Cashflow-kvadranten som också är bokens titel, är inte bara en uppsättning regler. Den är bara tänkt som en guide för dem som vill använda den. Avsikten med kvadranten är att guida från ekonomisk kamp till ekonomisk trygghet, och sedan vidare till ekonomisk frihet, för dem som inte bara vill tillbringa varje dag hela livet med att gå upp och arbeta för pengar.

Författarnas definition på rikedom är antalet dagar man kan överleva utan att arbeta fysiskt, och ändå behålla sin levnadsstandard. Det är således inte hur mycket pengar som man tjänar som räknas, utan hur mycket pengar man kan behålla. Och hur länge man kan få dessa pengar att räcka till.

Vad som gör boken intressant är att många av de amerikanska frågeställningar som tas upp, i hög grad också gäller för Sverige. Genom att vi i Sverige har världens högsta skattetryck, tvingas många svenskar i dag trots två inkomster, att leva på marginalen. Om räntan skulle gå upp skulle många tvingas sälja både hus och hem.

I boken varnas också för statliga definierade förmånsplaner för medborgarna, som inte längre gäller. I USA förväntas Social Security vara bankrutt ungerfär år 2032. Medicare redan omkring år 2005. Precis som i USA där statliga pensioner ådelåts för andra verksamheter, har  stora belopp redan försvunnit från AP-fonderna, utan att svenskarna i gemen ens vet om vad det är som pågår.

Varningen för att alltför många människor litar på staten måste därför tas på allvar. Idén att "gå i skolan och skaffa ett tryggt och säkert jobb" som tidigare var en bra idé, gäller inte längre. Fler borde därför också få lära sig hur man investerar. Investerandet är inte ett ämne som man lär ut, i vare sig amerikanska eller svenska skolor.

En annan av baksmällorna från industriåldern, som vi också börjar upptäcka i Sverige, är att alltför många människor har blivit beroende av staten för att lösa sina personliga problem. I dag står vi därför ansikte mot ansikte med ännu större problem på grund av att vi har delegerat vårt personliga ansvar till staten.

Det är ändringen från definierad förmåns - till definierad bidragsplan som tvingar miljontals människor över hela världen att bli investerare, med ringa utbildning inom området. Många människor har undvikit finansiellt risktagande hela livet, och nu ställs de inför tvånget att ta risker - finansiella risker med sin framtid, med sin ålderdom och med sina sista år i arbetslivet.

De flesta av oss kommer att upptäcka om vi varit kloka investerare eller slarviga spelare först när det är dags att gå i pension. Därför anser jag att det borde vara ett klokt val att medan tid är, åtminstone studera någon ekonomisk litteratur inom detta område. Cashflow Quadrant  kräver inga djupare ekonomiska förkunskaper hos läsaren, men innehåller ändå många tankeväckande synpunkter och idéer, om den svåra vägen till ekonomisk frihet och oberoende, som borde vara värda att studera närmare.

Mats Lönnerblad
Författare och litteraturkritiker

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida