[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Passande läsning för politiker
Av Mats Lönnerblad - Bankrättsföreningen - 12 augusti 2004

"Alla djur är jämlika men somlig djur är mer jämlika än andra" skrev författaren och journalisten George Orwell, vars riktiga namn var Eric Blair,  i sin berömda satir om Djurens gård (Animal farm) som han påbörjade 1943. Boken kom ut 1945 och har sedan dess sålts i otaliga upplagor över
hela världen.

Bokens titel: Djurens gård
Författare: George Orwell
Förlag: Atlantis Förlag, 2004. 3 upplagan
Antal sidor: 96

Historien utspelar sig på en gård i England och inleds med att den äldsta grisen på gården, galten som kallas för gamle majoren, sammankallar till ett hemligt möte där han samlar alla djuren och berättar om en märkvärdig dröm som han haft natten innnan. Drömmen handlar om att få göra revolution mot deras husbonde, den grymme herr Jones.

Hela vårt livs elände har sin rot i människornas tyranni, beklagade sig den gamle majoren. Om vi bara gör oss av med människorna får vi behålla frukterna för vårt eget arbete för egen räkning. Nästan över en natt kunde vi bli rika och fria.

Den gamle majoren avlutar sitt tal genom att stämma upp en kampsång, som han med hes röst sjunger för sina kamrater,  vars fyra första verser lyder:

O, Englands djur, o, djur på Irland
Kreatur i världen all,
Lyssnen till mitt glada budskap
Om den fröjd som komma skall.

Snart skall jubeldagen randas,
Då Tyrannen bragts på knä,
Då vårt Englands ängder gröna
Trampas skall av idel fä.

Aldrig mera ring i näsan,
Våra bojors tid är all,
Ingen sele mer oss sarga,
Ingen piska plåga skall.

Världens alla rikedomar,
Hö och halm och sädesslag,
Klöver bönor, foderbetor,
Allt blir vårt på denna dag.

Sången tog alla djuren med storm. Strax efteråt dör den gamle majoren av utmattning och ålderdom. Av en ren tillfällighet, bara några månader senare, är revolutionen på gården ett faktum. Djuren tar över gården med våld och lyckas köra bort ägaren.

Djurens gård är en satir som egentligen handlar om vad som hände under den ryska revolutionen under Stalin skräckregim. Men dess allmängiltighet gör att den passar bra för att spegla de flesta samhällen i omvandling.

I boken symboliserar herr Jones kapitalismens ondska, som man endast lyckas göra sig av med genom att ta lagen i egna händer. Efter maktövertagandet styr den intelligente grisen Napoleon gården med järnhand och våld.

Han ser till att bara han själv och övriga grisar, och de hundar som dresserats för att skydda grisarna, är de som får ut det mesta av vad gården kan producera, medan övriga djur som också deltagit i revolutionen som i  början får det bättre, snart får det ännu sämre och lever i större armod än tidigare.

Till skillnad mot alla de andra djuren, lever sedan grisarna efter den genomförda revolutionen i lyx och överflöd.De lär sig snart hur de skall bära sig åt för att behålla makt och inflytande samtidigt som de förtrycker sin omgivning.

Napoleons värsta konkurrent om makten är grisen Snöboll, som han snart lyckas jaga bort med hjälp av de väldresserade hunderna,  för att tillskansa till den fullkomliga makten på gården. Den försvunna Snöboll är sedan den gris som får stå till svars för alla Napoleons egna misslyckanden i försöken att få gården att blomstra.

George Orwell var från början kommunist, men blev sedan socialist. Djurens gård kan ses som Orwells egen uppgörelse med kommunismens misslyckande.  Boken väckte därför berättigad uppmärksamhet redan när den kom ut strax efter andra världskriget. Tillsammans med hans bok 1984 som handlar om det mänskliga lidandet in en framtida diktaturstat,  betraktas dessa två böcker som George Orwells absolut bästa.

Min egen uppfattning om Djurens gård är att den förtjänar att läsas och läsas om igen. Grisarna och hundarna som vare sig producerar någon mat med eget arbete, men ändå tillåts styra och ställa hur de vill, har alltid god aptit. Men gör inte själva någon nytta. Dessa är lätt att likna vid våra egna politiska översåtar. Det går därför alldeles utmärkt att i vissa delar jämföra Orwells bok med Sverige.

Kritiskt mummel tystas snabbt ner från våra regerande politiker som inte ens bryr sig om att besvara mycket allvarlig kritik som riktas mot regeringen.  Många politiker som suttit alldeles för länge vid maktens grytor, har hunnit tillskansa sig förmåner och ett liv i lyx och överdåd med sociala förmåner,  som vare sig svarar mot deras kompetens och som inte förunnas vanliga människor.

Djurens gård  borde således vara en väckarklocka för våra styrande politiker vad som händer med ett samhälle när den politiska egennyttan sätts i främsta rummet. Resultatet blir ett samhälle i utförsbacke.


Mats Lönnerblad
Författare och litteraturkritiker


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida