[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Hårda nypor
Av Mats Lönnerblad - Bankrättsföreningen - 3 november 2004

Den 25 oktober 1917 sköt Vladimir Lenin startskottet för den bolsjevikiska revolutionen i det forna Sovjetunionen. Lenin gav order om maximal skoningslöshet. De som startade den ryska revolutionen var en liten grupp hänsynslösa  socialister. De skulle omgående bygga socialismen, och avskaffa kapitalismen.

Bokens titel: Stalin den röde tsaren och hans hov
Författare: Simon Sebag Montefiore
Förlag: Prisma Bokförlag
Antal sidor: 768

Hur allt detta onda kunde ske har den engelske författaren och journalisten Simon Sebag Montefiore skrivit en mästerligt och skrämmande  bok som heter:  Stalin - den röde tsaren och hans hov (Bokförlaget Prisma,2004)  Montefiore som är född 1965  har tidigare studerat historia i Cambridge. Under större delen av 1990 –talet arbetade han som journalist i det forna Sovjet, och genom att gå igenom de nyöppnade arkiven,  för att bilda sig en egen uppfattning om Stalin och hans skräckvälde innan han skrev boken.

Med hjälp av arkiven och utförliga intervjuer med överlevande medlemmar av Josef Stalins hov,  ger Monefiore en knivskarp och detaljerad bild av hur Lenin med Stalins hjälp startade ett regelrätt inbördeskrig, med säkerhetspolisen i spetsen, där organiserad brutalitet, utstuderad plundring och en fanatisk ideologi länkades samman i syfte att ödelägga livet för miljontals människor. Människors död var framstegets pris.

”Döden löser alla problem”, lär Stalin ha sagt. ”Inga människor, inga problem” Detta var den kommunistiska  metoden för att tysta all opposition, slå ut den privata företagsamheten och lägga beslag på alla tillgångar. De som råkade mest illa ut den  gången var alla företagare och trilskande bönder som likviderades så snart de vägrade lämna ifrån sig allt vad de hade.

Stalin var från början en hängiven anhängare till Lenin och hans ideologiska tankeverk.  Vad bör göras ? Lenin själv var en härsklysten politisk begåvning  som kombinerade Machiavellis pragmatiska inställning till maktövertagande med grundliga kunskaper i marxistisk ideologi.

Tempot i Stalins kampanjer var oförsonligt. Han såg också till att omge sig med människor som obarmhärtig hjälpte till med att rensa ut hans personliga fiender. Hungersnöd följde på tvångskollektiviseringen. Den brutala jakten på boskap och säd som gömts undan gjorde att både armén och landets ledning själva inte behövde svälta.

Boken om Stalin och hans hov ger också ett personligt porträtt av Stalin, hans familj och släktförhållanden. Den speglar också hur Stalin tålmodigt, informellt och genom sin stora charm byggde upp sin makt. Genom Montefiores gedigna forskningsarbete får man en ordentlig inblick i hur de politiska uppgörelserna skedde bakom kulisserna. Hur Stalin successivt bar  sig åt för att stärka sin makt för att till slut bli envåldshärskare. 

Det forna Sovjetunionen styresmän utgjordes av en minimal och tät sammanpressad oligarki som även umgicks privat med varandra. De inbördes förhållandena präglades av en ständig och ofta blodig maktkamp. Stalin var den skickligaste spelaren. Genom olika metoder som både landsförvisning och mord lyckades han eliminera alla sina konkurrenter om makten.

Montefiore påpekar att även om Ryssland av i dag ändrat sin politiska inriktning,  har landet fortfarande inte har tagit itu med sitt förflutna. Det har fortfarande inte skett någon försoning. Stalin var heller inte ensam om att använda sig av mord som politiskt verktyg för att nå sina syften. Skildringen av Stalin och hans hov visar också hur hela ledargarnityret var delaktig i mördandet och plundringen.

Själv tycker jag att Stalin - den röde tsaren och hans hov borde läsas av alla som fortfarande vill kalla sig för kommunister, både i Sverige och utomlands. I i vårt land avslöjade Janne Josefsson nyligen i TV-programmet Uppdrag granskning att det fortfarande finns obotliga kommunister inom vänsterpartiet, som vägrar att ta avstånd från de brutala våldsmetoder som kommunisterna fortfarande gör sig skyldiga till, i de länder där de med våld lyckats erövra och behålla den politiska makten.

Avslöjandet om den kommunistiska infiltrationen inom vänsterpartiet räckte för att luften skulle gå ur vänsterpartiets som en ballong. Enligt den senaste mätningen från Temo har bara 6,6 procent kvardröjande sympatier för Lars Ohlys parti. För det socialdemokratiska regeringspartiet som sedan länge samarbetar med vänstern, måste vänsterns nyupptäckta kommunister blivit en kvarnsten om halsen. Själv vägrar Lars Ohly fortfarande att avstå från att kalla sig för kommunist, eftersom det är det han är.  Jag har därför svårt att förstå, hur någon människa överhuvudtaget, kan rösta på de svenska Ohlygarkernas parti

Resultatet av Lenins ideologi och Stalin och hans hejdukars härjningar ser vi i dag. Det blev förödande både för det sovjetiska folket och den ryska ekonomin. Boken  tydliggör vilken stor skada marxismens våldsamma ideologi åstadkommit, i de länder där den tillämpats i praktiken. Boken ger en inträngande bild av envåldshärskaren och diktatorn Stalin och hans hov, vars grymma brott först nu blivit kända. Brott för som fortfarande ingen blivit straffad för.

Mats Lönnerblad
Författare och litteraturkritiker


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida