[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Talang som får kapitalet att dansa
Av Mats Lönnerblad - Bankrättsföreningen - 19 november 2004

Det finns ett nytt virus som inte går att hejda – det heter frihet. Allt fler av oss lättar på de mentala bojorna när de traditionella institutionerna inte längre förmår ta ansvar för oss. När välfärdsinstitutionerna avrustas på grund av vanvård eller politiska dogmer är det funky business som gäller.

Bokens titel: Funky business
Författare: Kjell A Nordström och Jonas Ridderstråle
Förlag: Bookhouse Publishing, 2004 pocket

Det anser i alla fall författarna Kjell A Nordström och Jonas Ridderstråle som skrivit den bejublade boken ”Funky Business” ( Bookhouse Publishing, 1999)  som relativt obemärkt från början kom ut på engelska. Nu har den blivit en riktig storsäljare  i 25 länder. Den har nyss kommit ut på svenska i pocketformat. Författarna anser att framtiden redan är här. Den är funky. Nu är det upp till oss om vi vill lära oss den nya tidens recept och språk..

Bägge författarna är till vardags engagerade i sina arbeten vid Handelshögskolan i Stockholm. Kjell A Nordströms forskning har varit inriktad på internationalisering. Han har en bred internationell erfarenhet med undervisningsuppdrag i Kina, Europa och Nordamerika. Jonas Ridderstråle forskning kretsar kring nya organisatoriska lösningar och ledarstilar i det nya kunskapssamhället.

Med sådana arbeten och de gedigna teoretiska bakgrunder som bägge besitter, förväntar man sig en riktigt tråkig bok. Men boken är både  lättläst och rolig. Den  går bra att läsa även om man vare sig studerat ekonomi vid Handelshögskolan,  eller vid någon annan högskola eller universitet.

I en nedmonterad välfärdsstat som Sverige kommer vi inte längre ifrån att vi måste börja bygga våra egna stödsystem. Vi måste staka ut vår egen framtid, hävdar författarna. Vi måste börja ta ansvar för våra egna liv, våra karriärer och inneboende förmågor.

Vi lever  i en hjärnbaserad värld som gör att vi måste ändra vår definition av utbildning och övning. Den skiljer sig mycket från vad vi är vana vid. Förr trodde vi att man skulle ta en enorm överdos utbildning, fram till 25 års ålder. Teorin var att denna teoretiska utbildning skulle räcka för att hålla oss flytande resten av livet.

Bägge författarna tror att de nya kraven på utbildningsbehov kommer att ge förändrade utbildningsinstitutioner. Universiteten kommer inte att överleva. Den funkiga framtiden ligger ligger utanför traditionella campus och trista klassrum. Distansundervisningen kommer att växa snabbt.

Genom avregleringar skapas nya lösningar och marknader. I Sverige och övriga världen har vi redan börjat avreglera både finansbranschen, telekommunikationsbranschen och flygbranschen. Vi avreglerar moralisk. Vi avreglerar teknologiskt. I den nya funkiga världen kan vi till och med avreglera livet, både för oss själva och för våra barn.

Det är därför som vi redan i morgon kommer att vakna upp i en värld av frihet – friheten att välja. Det finns inte längre någon annan utväg. Institutionerna förmår inte längre att ta sitt självpåtagna ansvar eftersom de befinner sig i ett stadium av förvirrad förvandling. I den funkiga världen finns det inte längre någon kyrka, ingen stat eller marknad att lita på. Det finns inte längre några schablonmässiga värderingar som vi kan ta till som flyktväg.

Det är vår egen talang som gäller. För att klara oss i denna funkiga värld måste vi få kapitalet att dansa. Det sker genom att blir egna företagare. Som entreprenörer och uppfinnare kan vi ta del av alla möjligheter som finns tillgängliga . I överflödssamhället ligger ju alla tillgångar  ligger redan och och väntar på oss. Det gäller bara att sätta ihop vad som finns tillgängligt och sälja vidare med god förtjänst.

Det har datorföretaget Dell redan visat. Det är ett stort företag som kommit från precis ingenstans. Företaget lever bara på försäljning och har inte ens någon egen fabrik, Grundaren Michael Dell insåg att: IBM tog delar för 6.000 kronor, sålde dem till återförsäljare för 17.000 kronor och han i sin tur sålde dem för 25.000 kronor. Det var fortfarande delar för 6.000 kronor. Genom att vara listig, kortsluta marknaden och eliminera onödiga aktörer som inte gav kunderna något mervärde, byggde han snabbt upp sitt företagsimperium.

Det är inte längre de stora som bestämmer allt. I mitten av 1970-talet var 20 procent av USA:s arbetskraft anställd i något av USAs 500 största företag. I dag är den siffran under 10 procent. På samma vis står företag med färre än 19 anställda för hälften av USAs export.

Funky AB är litet eftersom, som den amerikanske tänkaren George Gilder sagt: ”Ju mindre rum, desto mer utrymme.”

Att det också blivit lättare att sälja,  beror fenomenet på minskade kommunikationskostnader. Genom Internet kan alla att nå ut på en global marknad.  Informationskostnaderna har också sjunkit dramatiskt. 1930 kostade ett tre minuters telefonsamtal 2.125 kronor ( i 1990 års penningvärde) Trettio år senare kostade telefonsamtalet 425 kronor. Nu närmar vi oss noll.

Att skicka ett dokument på 40 sidor från Los Angeles till Washington kostar motsvarande 75 kronor med fax, 135 kronor med FedEx, 25 kronor med snigelpost och under en krona med e-post. Med Internet blir de rörliga transaktionskostnaderna obefintliga.

Den ekonomiska verklighet vi lever i innebär att alla konkurrerar med alla. Vi konkurrerar globalt. Företag och länder konkurrerar globalt. Vi har ingenstans att ta vägen. Vi är alla dömda till frihet.

Mats Lönnerblad
Författare och litteraturkritiker


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida