[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Kampen mellan ljus och mörker
Av Mats Lönnerblad - Bankrättsföreningen - 22 november 2004

Om svårigheten med att förena tron på en allgod och allsmäktig gud, med förekomsten av olika former för ondska, har författaren Paolo Coelho skrivet en magiskt förtätad roman: ”Djävulen och fröken Prym”. I bokens intrig tar han upp det evigt aktuella teodicé – problemet.

Bokens titel: Djävulen och fröken Prym
Författare: Paulo Coelho
Förlag: Bazar Förlag, 2002
Antal sidor: 200

Problemet går igen inom alla de former för filosofi och religion som hävdar att världen är skapad eller styrs av en makt eller en princip som är helt igenom god. Inom det kristna tänkandet brukar man hänvisa Augustinus tankar kring denna klassiska diskussion.

Augustinus har två svar på problemet, som bägge kan föras tillbaka till filosofen Plotinos:

1. Det onda existerar endast som frånvaro av något gott och är därför inte skapat i samma mening som det goda. Det onda uppstår genom att människan i kraft av sin fria vilja försakar det goda, eller med andra ord syndar. Den onda är antingen en direkt konsekvens av synden, eller Guds bestraffning av de syndande.

2. Det onda ingår som en del av Guds skapelseverk och är som sådant gott. Det fullkomliga utgör tillsammans med det med det ofullkomliga en helhet som är mer omfattande och därmed bättre än en helhet där det endast finns fullkomliga ting. Vidare kan det onda tjäna som kontrast som framhäver det goda.

I Djävulen och fröken Prym försöker Paulo Coelho försona sig med tanken på en allvis och allgod Gud, med erfarenhet av allt det onda som sker i världen. Coelho ser det onda som en nödvändig betingelse för att verkliggöra det goda i människan. Enligt honom har godheten och ondskan samma ansikte. Vad boken handlar om är vilka problem som uppstår, när de korsar varje enskild människas väg.

Handlingen inleds när en mystiskt främling kommer till en avlägset belägen by. Med sig har han 11 guldtackor, och en märklig skugga. Han är en olycklig man, som vandrar på jorden med en demon vid sin sida. För att få bort demonen, eller för att ta tvingas emot honom fullständigt, vill han ha svar på en fråga.

Det svar han söker är är en enda fråga som betyder allt för honom: är människan innerst inne god eller ond ? I romanen skildrar han kampen i var och ens själv mellan ljus och mörker, och det vi alla varje dag strävar efter: att våga följa våra innersta drömmar och bemästra den fruktan, som hindrar oss från att verkligen leva.

Problemet mellan gott och ont uppstår, när människan inte längre vill kännas vid det goda. När man genom omständigheter som man själv inte råder över har blivit förgiftad av det onda, och inte förmår sig att bryta mönstret. Det är då man leds in i en cirkel av onda handlingar, vilket leder vidare till hat, maktlöshet och törst efter hämnd.

Frågeställningarna som Coelho tar upp griper tag i läsaren. Måste ondskan manifestera sig för att det goda slutligen skall kunna segra ? Är det bara Gud som är god ? Väljer vi själva hur vi vill leva eller anpassar vi oss efter vilka tillfälligheter som bjuds ? Är Guds eget helvete hans kärlek till människan ? Och behöver människan det sämsta inom sig för att komma åt det bästa hon har inom sig ?

Den fråga som författaren också försöker besvara är om ondskan går att begränsa. Hur smittsam den är om den tillåts sprida sig fritt ? Coelho konfronerar sina läsare med flera moraliska val, utan att själv ge några ordentliga svar. Det är upp till oss själva att fatta beslut om vilken väg vi bör välja.

Själv uppfattar jag därför hans budskap som andlig vägledning utan pekpinnar. Om vi vill att världen skall bli bättre, kan det vara farligt att bara förlita oss på andras handlingar och tankar. Vi måste själva tänka efter hur vi skall ta ansvar för våra handlingar.

Djävulen och fröken Prym är en bok som både stör och väcker vår medvetenhet kring dessa viktiga frågor, kring den eviga kampen mellan ljus och mörker. En kamp där varje människa tvingas göra sitt eget val, och där konsekvenserna inte bara berör oss själva, utan även andra som många gånger helt ofrivilligt, blir involverade och får lida helt i onödan, i kampen mellan gott och ont.

Mats Lönnerblad
Författare och litteraturkritiker


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida