[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt n�tverk]


Staten och korruptionen
Av Henrik St�lhane - Debatt  - 29 nov. 2008

Jag vet egentligen inte hur denna rubrik �verensst�mmer i resten av Europa, men som m�stare p� illusioner �ven inom omr�den som jag beh�rskat, som naturv�rd och liknande, vet jag att Sverige inte alls �r det f�reg�ngsland i denna dagsaktuella fr�ga, som de flesta v�ljare tror sig veta. Teori och praktik st�r s� l�ngt ifr�n varandra att man bara kan dra slutsatsen att vi svenskar m�ste vara villiga offer i denna politiska �satir�.

Mot indoktrineringen i detta �mitt� �mne st�r att Sverige �r den enda europeiska nation som lyckats utrota alla typarter och samtidigt lyckats med konststycket att f� Svensken att framst� som �djurv�n� , b�de inf�r sig sj�lv och inf�r andra.

Det var en �salva�, det.

Vad skall man annars kalla det n�r de svenska �nationalarterna� p� grund av dess forntida rykten som �bondehot� eller nutida �v�rdobjekt�, avlivas f�r att de ses som konkurrenter?

Naturv�rd? antagligen.

B�vern utrotades. Viltsvinet utrotades, Vargen utrotades, Kungs�rn och Havs�rn utrotades och Pilgrimsfalk utrotades av m�nniskor som sk�t dem, eller f�rgiftades av betning, direkt eller indirekt.

Detta ligger inom mitt kompetensomr�de som J�gm�stare, s� h�r kostar jag p� mig att ha en grundad �sikt d� skogsf�ryngringarnas viltskador, konstigt nog �kar n�r hjortdjurens predatorer �h�lls efter�. Konstigt?

Att arter planteras in eller �kontrollerat� �terinf�rs �r en annan sak.

Om historien till�ts upprepa sig �r det kanske invandrargrupper som f�r �tg�rda 100 �rs lagl�shet och �teruppbygga nationell ansvarsk�nsla med bl.a. ett fungerande r�ttssystem.

Det verkar ju s�, nu n�r det tydligen skall beh�vas ett �kontrakt� f�r att f� titeln �invandrare�.

Med tanke p� naturv�rdens diskussioner om �vara eller icke vara� borde det g� smidigt med olika typer av �reservat�.

Kan staten bedra medborgarna s� mots�gelsefullt med s� l�ttkontrollerbara utf�stelser som g�llande v�r omedelbara omgivning, vad sker d� i skydd av m�nskliga utvalda �kulisser�?

Nu n�r banksystemet �terigen k�nt sig manade att kringg� banklagstiftningen, klagar man p� lagarna och j�mf�r med sm�barn som norpar godis vid kassorna och till�ts p� n�got mystiskt s�tt b�de att �norpa� och utpressa staten, samt erh�lla personliga bonusbel�ningar f�r sin fr�ckhet.

Nu n�r staten tar �ver, f�r andra g�ngen skulle det vara ologiskt om bankerna inte snabbt s�tter det i system f�r att kunna agera girigt u.p.a. och u.n.a. (utan nationellt ansvar) s� att s�ga.

Riksbanksschefens g�rdagsbortf�rklaringar klingade s� ih�ligt att det nog beh�vs en rej�l bonus fram�ver f�r att ha s�nkt sin trov�rdighet till undre gr�nsen.

Nu b�rjas det till r�ga p� allt suckas efter kommunistiska manifest och f�rstatligande av banker fr�n marknadsekonomins h�gborg USA.

D� �r �r det allt ett globalt politiskt misslyckande av on�mnbara kvaliteter och om�ttliga kvantiteter.

Det p�g�r �ver huvudet p� de flesta och �r de facto of�rst�eligt till och med f�r de som har betalt f�r att f�rst�, men inte orkar.

Uth�rda �r nyckelordet och hoppas det r�cker till n�r depressionen sl�r till med full kraft. Kanske utrensning skulle vara ett b�ttre nyckelord.

Med v�nlig h�lsning

Henrik St�lhane

Informera en kollega:

Bankr�ttsf�reningen


Tack bes�ket och v�lkommen �ter!
Hemsida