Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden


Brev till Charlotte Brogren - obesvarat
Generaldirektör för den statliga myndigheten Vinnova
Styrelseordförande i den statliga Stiftelsen Industrifonden

Av Marie-Anne Olsson  - 27 april 2013

I mina försök att få kontakt med någon ansvarig för vad som just nu sker hos Industrifonden, för att få en ansvarig persons syn på rättsskandalen som håller på att utveckla sig, för att se om någon törs och kan ta ett ansvar för någonting, har jag skrivit ett antal brev/mail till styrelseordföranden Charlotte Brogren. Det första var i augusti 2012.

Den 17 oktober 2012 skrev jag ett öppet brev Och hittills i år 2013 har jag skickat ett par mejl. Första gången delegerade den smarta Generaldirektör Charlotte till Industrifondens VD, Claes de Neergaard, att besvara mailet som jag skrev. Det var intelligent gjort, att delegera till den skyldige. Jag har även en gång fått ett fullständigt innehållslöst svar från henne personligen. Men sedan har det varit dödstyst.

Nedan är det senaste mailet i raden, avsänt den 4 april 2013. Jag är fortfarande tillräckligt naiv för att inte förstå, hur man kan låta vad som helst passera i en verksamhet som man är ansvarig för. Jag har försökt att via Näringsdepartementet få fram en skriftlig ansvarsbeskrivning för rollerna Generaldirektör i Vinnova och Styrelseordförande i Industrifonden. Men icke, några sådana finns inte! Eftersom jag har arbetat inom och med näringslivet i närmare 30 år, och därmed varit van vid att man åtminstone har någon form av beskrivning av ansvaret hos en ledare, förväntade jag mig faktiskt att det fanns någonting, i alla fall för de högsta offentliga befattningarna. Nu blir jag skrämd, igen. Personer som avlönas med och hanterar skattemedel verkar inte avkrävas någonting. Är det möjligt?


(2013-04-04)

Hej Charlotte!

Jag skriver till dig igen, Charlotte. Vad jag förstår så innehar du bl.a. posterna som Generaldirektör för Vinnova och Styrelseordförande i Stiftelsen Industrifonden? Betyder det någonting för dig? Har du funderat på vilket ansvar man tar på sig, när man tackar ja till detta? Eller är ansvaret så luddigt beskrivet så att man inte tänker närmare på det? Är det bara lönen/ersättningen och prestigen som lockar?

ÄR du verkligen inte medveten om att Industrifonden är inblandad i en riktig rättsskandal, den s.k. ”System 3R-affären”? Har du verkligen inget intresse av att sätta dig in i situationen, ta del av sanningen och reda ut detta och därmed bidra till att rentvå Industrifondens rykte? Så pass mycket borde du väl kunna ta ansvar för när du är ordförande, eller hur?

I ett brev som Maud Olofsson skrev till Börje Ramsbro i april 2010 står det tydligt följande, citat:

Stiftelsen Industrifonden är en självständig stiftelse vars verksamhet styrs av stiftelsens stadgar. Styrelsen är ansvarig för att verksamheten följer stiftelsens stadgar och gällande lagstiftning.

Här är stadgar och Förordning (1993:31) som gällde vid tidpunkten. Se bilaga (kopia utlämnad av Länsstyrelsen).

Dina företrädare har gravt misskött sig, och det bör ligga inom ditt ansvar och i ditt intresse att ställa tillrätta deras missdåd. De företrädare som främst dyker upp i sammanhanget är Uno Alfredéen och Sven-Åke Johansson. Båda verkar vara gamla kompisar till er nuvarande ombud advokat Hans Bagner. Ligger det också inom Industrifondens ramar att främja vänskapskorruption?

All information som du kan behöva finns i de två senaste inläggen på hemsidan, dvs

Rättsskandalen fortsätter och fördjupas - del 1
Kostsamt bluffande

De sammanfattar en hel del och ger en, i mitt tycke, både klar och samtidigt fullständigt obegriplig bild av ”System 3R-affären”. Det obegripliga ligger i att Industrifonden och dess advokat/er fritt får agera och uttrycka sig totalt skrupelfritt och lögnaktigt utan ingripande. Det övergår min horisont att förstå.

Detta är nu ingenting jag påstår i tomma luften, utan LÄS främst inlägget ”Industrifonden medverkar i rättsskandal”, gå igenom samtliga bemötanden och dokument i form av länkade bilagor. Du kommer att få ganska klart för dig vad det är för ett gäng du har hamnat i. Är det detta gäng du också tillhör? Vill du befinna dig där?

Låt det nu bli slut på dumheterna. Visa att Industrifonden står upp för de värderingar man kan förvänta sig av en organisation som är statlig, som ska främja företagsamhet och innovationer och som ska vara ett föredöme. Mycket återstår att bevisa. Se aktuell artikel, nedan, i Ny Teknik.

Tyvärr förstod inte Börje Ramsbro bättre än att göra tvärtemot de råd som ges i artikeln. Han tog upp uppfinningarna ur byrålådan och skapade ett företag, System 3R – och se hur det gick. Efter 25 år blev han bestulen på hela rubbet, av bland andra Industrifonden.

Jag skulle uppskatta ett ärligt svar från dig hur du ser på ditt ansvar som Styrelseordförande i Industrifonden. Om inte du tar ansvar, VEM ska då göra det?

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

Här är stadgarna och förordning som gällde vid tidpunkten. Se bilaga utlämnad av Länsstyrelsen.


Efter att detta brev skickats till Charlotte har rättsskandalen fördjupats ytterligare. Industrifondens ombud, advokat Hans Bagner, trasslar än mer in sig i lögner.  Läs vidare: Primitiv processföring - full av personliga påhopp.

Men svaret från Charlotte Brogren lyser fortfarande med sin frånvaro.


Artikel Publicerad 30 mars 2013 07:22 – NyTeknik

”Uppfinnare lämnas i sticket”

DEBATT. Kan du satsa en förmögenhet? Om inte - låt uppfinningen ligga kvar i byrålådan, råder Vollmar Jonasson.

Som klimatet är i dag görs allt för att stjäla uppfinnarens idéer och resultat och kvar blir en livstidsgäldenär.

Jag har lång erfarenhet som uppfinnare. Därför har de som känner till mina erfarenheter och min ekonomiska situation sedan slutet av 1989 frågat mig om råd.

Och rådet är: Finns inte en förmögenhet i ryggen som du har råd att förlora – låt innovationen ligga kvar i byrålådan!

Dessa drygt 3 000 frågeställare, tillika idégivare och uppfinnare, har drygt 200 uppfinningar, varav 80-90 är patenterbara. Dessa skulle skapa arbete och ny kunskap som gynnar den svenska och globala ekonomin.

Häromdagen kontaktades jag av två nya innovatörer. Som läget är i dag rekommenderade jag ”byrålådan” tills det blivit ordning i leden.

Medan uppfinnarföreningar, banker, Vinnova, Almi, PRV, domstolar, patentbyråer och övriga organisationer, poppar upp, kostar pengar och avlönas, får uppfinnarna tugga på naglarna.

Från politiken har endast socialdemokraterna visat intresse. De första som ställde upp var Yngve Lauritz och K-G Abrahamsson från Vilhelmina. Stefan Löfven har även tagit del av problemen som innovatörer och uppfinnare har.

Men det har visat sig ta tid att arbeta för uppfinnarnas rätt till en tryggad inkomst och för att uppfinningarna ska stanna i landet och att vi får behålla den kunskap och kompetens som detta medför.

Vollmar Jonasson, Blattnicksele

”Upp med alla ideér ur byrålådan”


Bankrättsföreningen

Informera ditt nätverk om denna sida
Share