Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Entreprenör i fiffel och båg
Av Marie-Anne Olsson 2015-09-19

Jag kom nyligen över en debattartikel i SvD med rubriken ”Entreprenörer omyndigförklaras”. Ett intressant ämne, så jag tittade närmare på den. Artikeln hade några år på nacken, minst sagt, var författad av Håkan Nordquist och införd den 7 juni 1994. Det här var alltså cirka ett halvår efter att han, med en uppsjö av trixanden och lurendrejerier, i en hisnande fart olagligen hade ”tagit över” System 3R-koncernen. Den historien går att läsa mer om på ”Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog”

I artikeln skriver han bland annat, citat: ”Visserligen har jag själv 25 års erfarenhet på området (dvs att bygga upp industrisverige, min kommentar) och vårt företag har en exportandel på 97 %....”

Till min häpnad verkar han räkna sig själv som en entreprenör. Har människan inte ett uns av självkritik? Skäms han inte? Har han inte alls någon förmåga att hålla i alla fall lite distans till sig själv? Svaret är förstås ett rungande Nej. Håkan Nordquist har inte i något sammanhang eller i något dokument, sen jag kom i kontakt med hans göranden och låtanden, visat något av det som vi andra kallar samvete.

Företaget han refererar till här som ”vårt företag” är System 3R International AB, företaget som Börje Ramsbro ägnade 25 år till att skapa och bygga upp, ett faktum som Håkan Nordquist inte har visat någon som helst respekt. Själv hade han suttit där ett knappt halvår som sagt.

Han skriver också, citat: ”Själv har jag bara i 25 års tid trälat i utlandet och här hemma med att i praktisk verksamhet driva företaget och själv skapat det kapital som jag valt att sätta in i nya riskfyllda industriprojekt istället för att sätta sprätt på det för egen del. Just genom att ha visat denna tyvärr alltför sällsynta förmåga...” osv.

Oj, oj, oj! Man tar sig för pannan, inte sant? Tack och lov att hans ”sällsynta förmåga” är sällsynt.

Jag gick in på Wikipedia för att se hur man beskriver ordet entreprenör. Här är ett citat:

”Entreprenör kan också användas som ett begrepp för en företagsam person. Termen syftar i regel på grundaren av ett företag. I vidare bemärkelse används termen om en person är drivande och arbetar hårt för att nå framgång.” Se mer här: hhttps://sv.wikipedia.org/wiki/Entrepren%C3%B6r

Vad jag vet har Håkan Nordquist inte grundat något tillverkande företag och skapat några arbetstillfällen, han har ”övertagit” företag som han, skickligt, har ”vidareutvecklat” och snarast möjligt sålt för att skapa sig en personlig förmögenhet.

Så här sa han själv till Börje vid ett av de sällsynta sammanträffanden som de hade efter den här tidpunkten, citat: ”Från första stund var jag bara lojal mot mina egna intressen.”

I nämnda artikel i SvD beklagar sig Håkan Nordquist också över att han måste betala s.k. stämpelskatt på 400 000 kr. Jag ska inte gå in på stämpelskatters vara eller icke vara. Jag konstaterar bara att uttalandet ligger i linje med andra exempel jag har sett från Håkan Nordquists sida vad beträffar vilja att bidra till vårt gemensamma bästa.

Ett typiskt citat från herr Nordquist är nämligen: ”Min princip är att inte betala skatter...”

Citat från Företagskapitals VD Hans Dirtoft om kompisen Nordquist: ”Han är duktig på att undvika skatt...”

Om han ska kallas entreprenör så är det i så fall en Entreprenör i fiffel och båg. Där är han skicklig på. Han trixar, lurar och svartmålar andra människor. Jag har fått många vittnesmål om detta. Vi kan börja med ett litet exempel i förra inlägget, se Not 1

Men det finns mer och värre saker. Jag har snokat lite och det var inte svårt att hitta exempel på fiffel och båg. Jag ska bara nämna några stycken.

I början på 1980-talet trixade Håkan Nordquist till sig ett företag på Västkusten, Pullmax, vilket han så småningom personligen tjänade ett stort antal miljoner på. Skatt ville han dock inte betala så vår gode Håkan kände sig föranledd att emigrera till Belgien mellan 1988 och 1992, dvs han satt i karantän i 5 år tills skattevinsten i samband med Pullmax hade säkrats. När man inte vill betala skatt på sina miljoner är Bryssel en bra bostadsort.

Grundlig som Börje Ramsbro är fick han, tyvärr för sent, nys om detta och ringde upp ett antal f.d. Pullmax-medarbetare. Det han fick höra var inte upplyftande. Kommentarerna handlade om att Håkan Nordquist inte borde ha med anställda att göra, att han raserade relationer, gärna tog strid, sökte konfrontation, fick ständiga raseriutbrott, gjorde bokslutsmanipulationer så att man aldrig visste vad företagets verkliga resultat var mm mm. Där var visst också sittstrejker där man krävde hans avgång som VD.

Väl tillbaka i Sverige såg sig Håkan Nordquist om efter ett nytt byte att sätta tänderna i och kom i kontakt med Börje som sökte delägare till sitt bolag System 3R

Under sin tid i Belgien hade han startat en firma vid namn Normol, vilken skulle syssla med ”konsulting och PR”. Här vill jag återknyta till det jag skrev ovan om Håkans uttalande i artikeln om stämpelskatt på 400 000 kr. Vid samma tid som den skulle betalas fick VD:n för System 3R USA motta två stycken fakturor som tillsammans motsvarade 400 000 kr. Vilken tajming. Det var Normol som hade ställt ut fakturorna. Enligt den amerikanske VD:n hade de inte fått någonting utfört som motiverade betalningarna utan det var rena luftfakturor. Men det var bara att betala.

Intressant i sammanhanget är också att System 3R, särskilt i USA, var lönsamt och hade  stark uppgång, detta enligt Håkan Nordquist konkursfärdiga företag.

Se Håkan Nordquists "luftfakturor" från det egna företaget Normol i Belgien

Det sista exemplet som jag tänker ta upp här, är ett som Börje råkade på när han 2004 kom i kontakt med en specialist på Rolls Royce. Börje hade nämligen en gammal Rolls Royce stående i ett garage och ville nu sälja den. Av någon anledning nämndes namnet Håkan Nordquist i samtalet med specialisten och det fick denne att resa ragg. Den historia han berättade, och som jag har sett dokumentation på, ligger helt i linje med Håkan Nordquists entreprenörskap i fiffel och båg.

Håkan Nordquist hade själv köpt en gammal veteran-Rolls i mycket dåligt skick och ville ha den restaurerad. Specialisten anlitades och han och flera andra specialister gick in för det med engagemang. Det skulle bli en dyr historia men det verkade Håkan Nordquist från början väl medveten om. Han hade ju råd. Foto hämtat från Rolls-Royce Enthusiasts´Club  

Medan restaureringen pågick skickades hela tiden rapporter om vad som gjordes och om kostnaden för det gjorda. Jag har sett femton stycken detaljerade rapporter. Håkan Nordquist skulle kunna följa arbetets gång och själv tycka till i olika skeden. När arbetet i princip var klart, efter flera år, 1997, ändrade Nordquist plötsligt ton i korrespondensen. Ett utdrag ur specialistens brev till Håkan i november samma år, citat:

”Då jag fick ditt brev blev jag mycket förvånad. Det utstrålade en helt oväntad elakhet som jag aldrig tidigare känt från dig...”

Denne specialist skrev också i ett brev till Börje att han var väldigt besviken och ”I den mån du kan ge Håkan igen för hur han har lurat mig har du givetvis min välsignelse.”

Detta lyxåk har enligt klubbinformation upphöjts till "ordensåk" i Timmermansorden, ett slutet sällskap som har mottot gudsfruktan och människokärlek. Det tragikomiska i att Håkan Nordquist är medlem där har jag skrivit om i Svek och lögner under from täckmantel

Min mening är inte att utan grund klanka på Håkan Nordquist. Men samtidigt undrar jag om en sådan person i fullständig tysthet, ostört och utan protest, ska kunna ägna sitt liv åt att blåsa andra, sko sig själv och sin familj och inte bidra på något sätt till vårt allmänna bästa? Jag tror inte det är det vi allmänt sett menar med entreprenörskap.

Det jag har tagit upp här är sannolikt bara toppen på ett isberg, och jag har inte lust att gräva ner mig i mera. De här exemplen verkar vara en del av förövningarna inför ”den stora blåsningen”, blåsningen Börje råkade ut för när han blev av med hela System 3R-gruppen. Den verkar vara Håkan Nordquists examensprov i fiffel och båg, där han fick möjlighet att tillämpa hela arsenalen av trixanden, manipulationer, lurendrejerier och hisnande manövrer. Jag har inte hittat en enda sak som är rätt och riktigt gjord i ”System 3R-affären”. Här finns många exempel: Innehållsförteckning

Håkan Nordquist verkar vara expert på att tillämpa metoden Kill the Inventor.

Det är hans så kallade entreprenörskap som ligger bakom att även den statliga Stiftelsen Industrifonden trixade till det och blev "delägare" i System 3R. Det är han som är orsak till den, helt onödiga, pågående processen mellan Industrifonden och Börje Ramsbro. Jag hoppas att både Håkan Nordquist och Industrifonden nu har tagit sig vatten över huvudet och sent omsider får stå till svars för sitt handlande. Bättre sent än aldrig.

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

Kommentar från en f.d. medarbetare i System 3R

Hej Marie-Anne!

Du skriver så jäkla bra, vet inte om jag ska skratta eller gråta, vartenda ord är SANT. Jag kommer så väl ihåg Håkans falska fakturor till USA. Det var rena bedrägeriet. Han smutskastade 3R TOTALT och skrev redan 1994 en artikel om vilket fantastiskt företag det var med 40 000 kunder, dotterbolag och agenter i alla världsdelar, patent o.s.v., men när han tog över var det inte värt ett ruttet lingon.

Bra också att du listat ut att det var Pullmax han ’övertog’ på liknande sätt. Jag är dock övertygad om att han redan under sin tid i Belgien suttit och luskat ut vilka bra företag han kunde slå klorna i, så när han kom hem från Belgien hade han redan ett OBJEKT, dvs 3R.

Jag kommer ihåg att Börje pratade med f.d. Pullmax-anställda och deras reaktioner. Jag kommer också ihåg Håkans raseriutbrott:

En gång på resa i USA glömde han att återbekräfta sin biljett inför hemresan och kom inte med flyget. Väl hemma var han fullständigt rasande och sparkade till en stol som flög över golvet. En annan gång slängde an en telefon i väggen.

Det är fullständigt skrattretande att han är med i Timmermansorden med kristna värderingar!!!!!!!!!!!!!!

Att han hade en RR visste jag däremot inte, men han gör allt för att blåsa upp sig och bli en del av det ’fina’ etablissemanget. Det är väl Timmermansorden som betalar driften av hans RR.

Du har rätt i allt du skriver. Fortsätt med din gärning – varför inte skriva en bok? (skulle bli en best seller).Läs vidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Innovators´Recistance

Bankrättsföreningen

Informera ditt nätverk om denna sida
Share