Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Advokater i panik....
Av Marie-Anne Olsson 2015-09-05

Som jag nu har beskrivit i drygt tre års tid - tänk vad tiden går! - så har Börje Ramsbro under mer än 20 år ägnat sin tid och sitt engagemang åt att grundligt ta reda på hur det faktiskt gick till, när han år 1993/1994 blev bestulen på hela sitt företag, System 3R-koncernen.

 

Börje blev tidigt på det klara med att det var Håkan Nordquist som var hjärnan bakom det hela, en skicklig manipulatör som fick med sig några relativt okunniga tjänstemän hos företagets banker, som blev kompis med den viljelösa VD:n för dåvarande halvstatliga Företagskapital AB, Hans Dirtoft, samt blandade in den helstatliga Stiftelsen Industrifonden.

 

Den ursprungliga överenskommelsen var att Håkan Nordquist, Företagskapital AB och Börje själv, via sitt bolag System 3R Holding AB, skulle äga en tredjedel var av det operativa dotterbolaget System 3R International AB. Men så blev det ju inte. Börje blev av med hela företagsgruppen, fick inte en krona, Industrifonden ”tog över” hans tredjedel utan några som helst köpeavtal.

 

Trots att Börje oftast är på gott humör och har energi som få, så kan man inte direkt påstå att han är särskilt förtjust i vare sig Håkan Nordquist eller övriga inblandade. Jag poängterar detta, för nu ska jag ta upp en av de otaliga inlagor som Industrifondens ombud Hans Bagner, säkerligen med Håkan Nordquist viskandes i sitt öra, har lämnat in till tingsrätten som skriftlig bevisning.

 

Lögn på lögn har radats upp, allsköns svartmålning av Börje har gjorts, men jag undrar om inte det här exemplet tar priset. Det måste dessutom vara straffbart att manipulera bevisning så som Hans Bagner och Pontus Ewerlöf från MAQS Law Firm har gjort här.

 

Detta är aktbilaga 228 i innevarande tvist, citat:

 

Uttalande av / Statement by Börje Ramsbro”

 

Jag har i olika sammanhang alltsedan 1993 uttalat negativa uppfattningar om Håkan Nordquist och Håkan (ska vara Hans, min kommentar) Dirtoft samt Företagskapital AB vilket haft sin grund i att jag uppfattat mig orättvist behandlad i samband med Håkan Nordquists och Företagskapital:s övertagande av System 3R-koncernen i december 1993.

 

Jag har även i olika sammanhang berört andra transaktioner i vilka nämnda personer varit inblandade och om vilka jag har uttalat uppfattningar.

 

Jag vill med detta uttalande nu en gång för alla förklara att alla anklagelser och påståenden om att Håkan Nordquist, Hans Dirtoft och/eller Företagskapital AB skulle ha varit inblandade i någon form av oegentligheter, utövat otillbörligt tvång eller på annat sätt förfarit oetiskt saknar varje grund. Mig veterligen har något sådant handlande inte förekommit.

 

Samtidigt har jag med tillfredsställelse noterat att ovan nämnda personer velat ge mig erkännande för att jag som grundare av System 3R och som ansvarig för bolagets verksamhet under en lång rad år haft stor betydelse för företagets utveckling.

 

Stockholm   mars 2000

 

Börje Ramsbro”

 

Refererande till det sista stycket i ovan citat kan nämnas att Börje inte ens blev inbjuden till, inte informerad om, det 25-årsjubileum som System 3R anordnade den 2 juli 1994. Se Not 1.

 

Det är ett talande exempel på hur Håkan Nordquist, Hans Dirtoft och Hans Bagner visat sitt erkännande för en entreprenör och uppfinnare som byggde upp ett företag runt egna patent och skapade ett starkt varumärke som håller än idag. System 3R lever fortfarande vidare och har sedan 2001 en utländsk ägare - +GF+  GF Machining Solutions.

 

Dokumentet ovan är alltså producerat av Hans Bagner själv. Han och Håkan Nordquist hade tänkt sig att mer eller mindre tvinga Börje att skriva under. Detta, osignerade, gamla dokument använder han nu, i maj 2015, som bevisning för att Börje skulle ha varit såå nöjd och belåten.

 

Enligt punkt 1.2.32 i Aktbilaga 206 är syftet ett, citat:

”...styrkande av att Ramsbro förklarat att alla anklagelser och påståenden om att bl.a. Håkan Nordquist och Företagskapital skulle ha varit inblandade i någon form av oegentligheter, utövat otillbörligt tvång eller på annat sätt förfarit oetiskt saknar varje grund...”

 

Är inte detta ett stort skämt? Det här ”uttalandet” som Börje skulle tvingas skriva under sändes via fax från Advokatfirman Vinge, där advokat Hans Bagner arbetade vid den tiden. Det kom som bilaga 2 till ett ensidigt upprättat förslag till förlikningsavtal mellan parterna i den här härvan, i samband med patentmål T7-109-95. Börje hade inte varit delaktig i någon utformning av förslaget och han avvisade alltihopa via sitt ombud advokat Percy Bratt.

 

Aktbilaga 228 (se ovan) har dessutom medvetet manipulerats av Industrifondens ombud. Hans Bagner har ”tip-exat” den text som visar varifrån texten kommer, allt för att förvilla domstolen. Se manipulationerna här: Manipulerat dokument

 

Jag tar det en gång till, för tydlighetens skull.

Detta är originalet: Original 

Detta är Hans Bagners förfalskning: Förfalskning

 

Jag skulle vilja fråga Advokatsamfundet vad disciplinnämnden säger om ett sånt beteende? Hur rimmar det med samfundets Etiska Regler? Men det är helt meningslöst att ens ställa frågan. Svaret är givet: ”Ingen kommentar, ingen åtgärd”.

 

Hans Bagner har i alla år varit inblandad i System 3R-skandalen och är nu, idag, den statliga Stiftelsen Industrifondens ombud. OM Börje skulle ha ställt upp på texten i ovan beskrivna uttalande, varför skulle han i så fall överhuvud taget ha stämt Industrifonden under 2012, en kostsam tvist som fortfarande pågår? Varför skulle han ha stämt sitt f.d. företag System 3R International år 1995 för att åtminstone få bättre rätt till sina patent? Varför skulle han ha ägnat 20 år av sitt liv till att söka en förklaring till hur svindlerierna hade gått till? Alltihop är helt absurt.

 

Jag repeterar: Hans Bagner har här alltså skickat in till tingsrätten som skriftlig bevisning ett dokument som han själv har upprättat och försökt få Börje att skriva under. Det faller på sin egen orimlighet att Börje skulle ha skrivit på detta befängda dokument. Tror han, och hans nuvarande kollega Pontus Ewerlöf, att Börje är hur dum och lättlurad som helst? Tror de att rättens ledamöter är helt bakom flötet? Tror de att alla andra är hur korkade som helst? I så fall har de gått rejält vilse och tappat fotfästet i verkligheten. Se Not 2.

 

I tvisten mellan Börje Ramsbro och Stiftelsen Industrifonden ser vi alltså exempel på de advokater som inte drar sig för någonting, som inte bryr sig det minsta om det tandlösa Advokatsamfundets Etiska Regler, eller några andra regler och lagar. Hans Bagner har varit anmäld till Advokatsamfundets disciplinnämnd vid ett flertal tillfällen. Hur det är med kollegan Pontus Ewerlöf känner jag i skrivande stund inte till.

 

Om det inte vore så allvarligt skulle man kunna skratta gott åt alla ”skämtsamheterna”. Paret Bagner – Ewerlöf skulle platsa som stå-upp-komiker.

 

Nu återstår endast förhoppningen att tingsrättens ledamöter förstår den här komplicerade historien och ser hur Håkan Nordquist, Företagskapital och den statliga Stiftelsen Industrifonden faktiskt har ägnat sig åt grov ekonomisk brottslighet. Börjes bevisläge är mycket gott.

 

Som jag tidigare informerat om äger huvudförhandlingar rum i Stockholms tingsrätt den 26-28 oktober och 2-4 november 2015. Du är välkommen som åhörare.

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

Not 1:
Vittnesbörd från en som var med på System 3R's 25-årsjubileum den 2 juli 1994.


"Jag var med på 25-årsfesten och det var bland det värsta jag varit med om. Jag hade tänkt tacka nej, men gick ändå med för att uppleva "spektaklet". Man skulle åka båt från Solvik under stort buller och bång till en lokal på Liljeholmen. Jag led så fruktansvärt i mitt hjärta för att Börje inte var med. Det var grymt. Håkan Nordquist satt vid honnörsbordet med XX, YY och andra "viktiga" personer runt sig. Han blåste upp sig, slog sig för bröstet och skroderade om sin affär.

Det skålades, men INTE ETT ENDA ORD NÄMNDES OM BÖRJE eller hans gärning. Jag var förbryllad över alla dessa falska medarbetare som bara spelade med. Jag beundrar Börje som pallar med en rättegång till. Jag kommer att vara där, fast jag kommer att må illa."

En som var med

Not 2:
Börjes ombud har i den slutliga komplettering av muntlig och skriftlig bevisning bemött Industrifonden falska bevisning i aktbilaga 239 punkt 37.Läs vidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Innovators´Recistance

Bankrättsföreningen

Informera ditt nätverk om denna sida
Share