Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


20 års kamp för rättvisa och upprättelse
Av Marie-Anne Olsson  - 3 december 2013

20 års kamp för rättvisa - Idag är det på dagen 20 år sedan Börje Ramsbro bestals på sitt företag System 3R. För närvarande pågår en rekonstruktion av hela händelseförloppet med hjälp av olika specialister, det är ingen vacker bild som träder fram. Avbildad Börje Ramsbro

Den 3 december 1993 var en ödesdiger dag för Börje Ramsbro. Han tvingades skriva på ett ensidigt formulerat ”avtal” under hot om att hans eget uppbyggda företag System 3R annars skulle sättas i konkurs. Detta ”avtal”, som signerades under hot, gällde dock endast 10% av hans hundraprocentigt ägda moderbolag System 3R Holding. Men det ena ledde till det andra i en svindlande fart och han blev av med hela sin företagskoncern. Han fick inte en krona för vare sig aktier eller immaterialrättigheter, värderat till sammanlagt cirka 175 miljoner kronor.

System 3R byggde, och bygger fortfarande, på Börjes egna patent och varumärken. Företaget lever fortfarande gott på den marknadsbearbetning som gjordes under de 25 år som Börje drev företaget.

System 3R startade 1968, utvecklades snart med egen produktion i Sverige och skapade ett tiotal marknadsbolag runt om i världen. I början av 1990-talet hamnade företaget i en patenttvist med ett schweiziskt företag. System 3R vann tvisten men det påverkade naturligtvis ekonomin. Vi hade också den värsta bank- och finanskrisen i mannaminne. Trots det var System 3R ett väl fungerande företag, utan allvarliga problem.

Mot bakgrund av detta sökte ägaren Börje Ramsbro delägare. Han hade drivit företaget i 25 år och såg nu framför sig ett ägarskap där han själv, genom sitt helägda bolag System 3R Holding AB, skulle stå kvar som tredjedelsägare tillsammans med två andra parter, en process som slutade med att han miste allting.

Huvudpersonen bakom svindleriet, en riskkapitalist, drog med sig det halvstatliga Företagskapital AB och blandade även in den statliga Stiftelsen Industrifonden. System 3R såldes några år efteråt för 320 miljoner kronor. Pengarna stoppades i svindlarnas fickor, Börje fick inte en krona.

Det har tagit Börje Ramsbro många år av frågande, forskande och letande för att få en något så när klar bild av hur allting gick till. Det var inte förrän 2011 som han fann den sista pusselbiten, på riksarkivet i Arninge. Då blev det klarare för Börje hur det hela hade gått till, och det ledde fram till att han under hösten 2012 stämde Stiftelsen Industrifonden.

Den 3 december 2013 är det alltså ”20-årsjubileum” och Börje har ännu inte gett upp sin strävan efter sanning, rättvisa och ersättning.

Marie-Anne Olsson
FriaskribenterBankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida