Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Industrifondens uppförande
Av Marie-Anne Olsson  - 29 juni 2017

För fyra år sen skrev jag ett inlägg, efter att ha blivit chockad, och även full i skratt, när jag fick se att Stiftelsen Industrifonden hade tagit fram ett antal ”kärnvärderingar”. Se: Industrifondens ”kärnvärderingar”. Dessa ”kärnvärderingar” var så fullständigt, horribelt uppe i det blå att det var skrattretande. De rimmade, minst sagt, inte med det beteende som Industrifonden uppvisade, och fortfarande uppvisar. Man kan säga att värderingar och beteende gick totalt på kollisionskurs med varandra. Industrifonden hade anlitat en konsultfirma som inte kände till något om de verkliga förhållandena.

Nu är Industrifonden igång igen. Denna gång kallas det uppförandekod. Inte heller den här gången kan styrelse och ledning ha varit särskilt aktiva i framtagandet av sina riktlinjer. De förstår helt enkelt inte detta, utan har säkerligen lagt ut det på någon konsultfirma, igen. Eller också lever de i en egen drömvärld. Om de aktivt hade tänkt igenom konsekvenserna av sin uppförandekod skulle den ha sett helt annorlunda ut. Och den kanske inte skulle imponera särskilt mycket på hemsidan.

De beslutande inom Industrifonden har nämligen inte lärt sig nånting sen senast. Beteendet som styrelse, ledningsgrupp och deras ombud Hans Bagner visar upp är så totalt väsensskilt från uppförandekoden så det skulle man kunna raljera länge om. Om det inte vore så allvarligt. Avbildad advokat Hans Bagner. Numera verksam hos Advokatfirman Mossing & Nycander

Den som har följt det som skrivits om ”System 3R-skandalen” förstår precis vad jag menar.

Jag ska ge några exempel på vad Industrifonden skriver:

”Det är av stor vikt för Industrifondens trovärdighet.... att vi agerar på ett etiskt ansvarsfullt sätt. Vi följer lagar, regler, avtal och bestämmelser.... skall alltid uppträda etiskt korrekt... och vi verkar för att våra leverantörer ska göra likadant.”

”Vi leds av våra värderingar som innebär att vi:

    Tar ansvar

    Är professionella.....”

”Anställda och styrelseledamöter i Industrifonden samt uppdragstagare (dit måste väl juridiska ombud räknas, särskilt som Industrifonden har outsourcat hela sitt förtroendekapital till dessa), som företräder Industrifonden inom specifika ansvarsområden omfattas av uppförandekoden.”

Hur kan det rimma med att ta ansvar när ansvarig VD, eller någon annan i hans ställe, inte ens svarar på tilltal? Hur kan det vara ansvarsfullt att inte sätta sig in i det faktum att den dom i tingsrätten, som Industrifonden nyligen har vunnit, helt bygger på förfalskade dokument och falska vittnesutsagor?

Är det professionellt och trovärdigt att inte undersöka den saken och personligen förvissa sig om att allt har gått rätt till, i och med att Börje Ramsbro och flera andra upprörda personer påstår sig ha klara bevis för att brott har begåtts i Industrifondens namn?

Är det anständigt att författa ett antal riktlinjer och värderingar och sen totalt strunta i dessa? Är det etiskt ansvarsfullt att låta en äldre man, som i sitt aktivt verksamma liv varit en framgångsrik innovatör och entreprenör, behöva gå ifrån hus och hem på grund av en dom som vilar på oetiskt och brottsligt förfarande? Är det försvarbart att så till den grad stoppa huvudet i sanden så att man inte undersöker detta närmare, utan låter sig föras bakom ljuset av ett ombud som struntar i lagar, förordningar, etik och moral, och som säkerligen skrattar i mjugg åt texten på Industrifondens hemsida? Läs vidare om Tvisternas mästare - Lögnernas mästare.

Jag förstår ingenting av detta. Gör Du?

Hälsningar

Marie-Anne Olsson
marie-anne.olsson@friaskribenter.se

Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden - Innehållsförteckning 


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida