Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 12 – 11 september 2013”System 3R-affären”
Disciplinanmälan mot advokat Hans Bagner

Nu är det gjort!

En disciplinanmälan mot advokat Hans Bagner är inlämnad till Sveriges Advokatsamfund. Den blev tjock. Trots en idog strävan att hålla omfånget nere blev det ändå en pärm på cirka 250 sidor, inklusive bilagor (diarienummer D-2013/1565).

Jag förstår att Börje Ramsbro till sist beslöt att göra den här anmälan. Det går helt enkelt inte att stillatigande åse hur en växande grupp oseriösa advokater får härja fritt. Dessa advokater, som verkar ha sålt sin själ för pengar, är själva smörjoljan i det destruktiva maskineri som ser till att ta kål på innovatörer och entreprenörer. Om de hade följt Advokatsamfundets Regler för god advokatsed hade många tragedier kunnat undvikas.

Är du intresserad av att läsa inledningen på Börjes inlämnade anmälan, finns den inlagd på vår hemsida.

Se: Disciplinanmälan mot advokat Hans Bagner – Ett utdrag

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

PS: Du som får Nyhetsbrevet för första gången, gå in på länken nedan och läs. DS


Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida