Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 14 – 14 oktober 2013


"System 3R-affären"

Hej igen!

Jag har på intet sätt legat på latsidan fast det har gått snart tre veckor sen förra nyhetsbrevet.

Börje och jag har, vilket jag har skrivit om tidigare, kommit i kontakt med allt fler innovatörer som är misshandlade av riskkapitalister, storföretag och myndigheter. Börje har märkt att han verkligen inte är ensam. Och jag känner att det finns många fler som jag kan backa upp. Det är meningsfullt och intressant.

Läs mer på Innovators' Resistance

Det här är sannerligen en mycket angelägen sak för hela vårt land. Det är angeläget att vi värderar dem som tänker nytt, dem som skapar något. Det är skam att dessa personers kraft ska gå åt till att i åratal, ja ibland under hela livet, freda sig i tvister och försöka överleva istället för att i lugn och ro få fortsätta utveckla sina idéer och därmed skapa företag och arbetstillfällen, här i Sverige.

Medan Börjes process tuffar på, och medan processen med disciplinanmälan mot advokat Bagner har sin gång, kan Du läsa det öppna brev/mejl som jag skickade ut till samtliga riksdagsledamöter förra måndagen. Det har dessvärre kommit fram ännu mer graverande uppgifter om Saab sen dess.

Se utskick här nedan.

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter


PS: Du som får Nyhetsbrevet för första gången, gå in på länken nedan och läs. DS
Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.


Hej kära riksdagsledamot!

Nu får det väl ändå vara nog!? Jag utgår från att var och en av er har läst Dagens Industri måndag 7 oktober? Samtliga av er är naturligtvis inte lika engagerade i näringslivsfrågor, men "näringslivet" är inte precis ett särintresse. Det är något som berör oss alla.

Det handlar om vilket land vi vill ha nu och i framtiden. Det handlar om hur vi värderar människor och människors rätt att kunna försörja sig själva. Det handlar om hur vi tar vara på den kreativitet och innovationsförmåga som vi berömmer oss för att ha i Sverige. Det handlar om att värdera, och till och med högakta, dem som förmår och orkar tänka utanför gängse ramar och driva utvecklingen framåt.

Dessutom, det handlar om huruvida vi, Sveriges befolkning, ska kunna ha någon som helst respekt för våra politiker. Den bild som visas upp idag är inte smickrande.

Åter till artikeln i Dagens Industri (se klickbild). Jag tror att både jag och de flesta andra har sett försvarskoncernen Saab som något svenskt, något pålitligt och hederligt. Politiker pumpar in miljarder och åter miljarder under förevändning att det ska skapas jobb. Det talas om att behålla kompetens och innovationsförmåga inom landet. Prat, prat, prat.

Men vad är det som händer? Antingen är regeringen och dess organ fullständigt inkompetenta när det gäller uppföljning och omtanke om vart våra skattepengar tar vägen, eller är de i maskopi med dessa företag. Inget av de här alternativen är särskilt tilltalande.

Här beter sig Saab som den värsta sortens "skurkföretag". Det är skrämmande. Min tanke blir naturligtvis: Är detta enbart toppen av ett isberg? Har etik och moral helt försvunnit från våra storföretag?

Varför ingriper inte Wallenbergs som storägare och rensar upp i detta träsk? Saab är bara ett exempel, det finns fler. Har de ingen heder kvar?

Läs mer på länk: GP & C. (OBS: Länken finns offentligt tillgänglig vid Stockholms Tingsrätt.) Under rubriken "En märklig iakttagelse som saknar en rimlig förklaring" finns dokumenterat hur Saab i sin koncernredovisning redovisar ett "framgångsexempel", och samtidigt i en inlaga till Stockholms Tingsrätt påstår de att de gjort förlust under en tioårsperiod.

Man förväntar sig att ett "framgångsexempel" också skall generera stora vinster och därmed skatteintäkter i Sverige, alldeles särskilt som det subventionerats av staten . Men tydligen har det inte genererats någon vinst alls i Sverige, så var är den? Var har "framgången" skördats? Sveriges framtid, välstånd och välfärd hänger helt på att framgångar stannar och skördas i Sverige.

Vad kan du, riksdagsledamot, göra för att vända den här skrämmande utvecklingen?

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson


Tack besöket och välkommen åter!