Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 16 – 7 februari 2014
System 3R-affären”

Hej Läsare!

Tro inte att vi i den här ”affären” vilar på hanen, bara för att det har gått två månader sen ni sist fick nyhetsbrev. Nej, vi rotar vidare och ju mer vi rotar, desto mer hittar vi och desto grövre brottslighet uppdagas. Jag upprepar det igen, på förekommen anledning: ”Verkligheten överträffar dikten”.

Som jag tidigare har beskrivit, har vi träffat på många fler som har liknande ”historier” och som har tacklat och tacklar dem på olika sätt. Det är skrämmande att det finns så många och samtidigt är det inspirerande för Börje att känna att han inte är ensam i eländet.

Den senaste tiden har vi mest ägnat åt uppvaktning av den del av regeringen som är ytterst ansvarig för att vi har ett näringsliv, nämligen Näringsdepartementet. Som läsaren minns så har jag skrivit flera gånger förut om detta vårt departement. För att friska upp minnet, läs gärna igen: Näringsdepartementet under Annie Lööfs ledning.

Trots att Börje alltsedan sjutton (17) år tillbaka, mer eller mindre intensivt, har försökt komma till tals med departementets företrädare, har ingenting hänt, ingen vilja att ta något ansvar för oegentligheter visats. Vi har inte fått någon som helst kommentar på något av de öppna brev eller skrivelser vi har skickat.

Personer i ledande ställning där tycks fullständigt lamslagna. Jag har sällan stött på en så stor samling ynkryggar. Fortsättningen följer i kommande nyhetsbrev.

Ha ett trevligt veckoslut.

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

 PS: Du som får Nyhetsbrevet för första gången, gå in på länken nedan och läs. DS


Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida