Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 17 – 18 mars 2014


”System 3R-affären”
Vem är part i processen?

Hej igen!

På sistone har jag sökt möjligheter att komma till tals med vårt Näringsdepartement, med anledning av den studie som gjorts av IPR Forum och eftersom Stiftelsen Industrifonden inte gör någon ansträngning att ta sitt ansvar i den pågående tvisten med Börje Ramsbro.

Det står utom allt tvivel att Industrifonden själv inte deltar i processen. Ledningen har inte ens orkat sätta sig in i situationen för att sakligt bemöta Börje. Istället har dess ledning överlåtit till hjärnan bakom kapningen, Håkan Nordquist, att fortsätta styra processen, än idag. Och de har anlitat som huvudombud den advokat som helt åsidosätter Advokatsamfundets etiska regler och som ända sedan starten i ”System 3R-affären” har stått på lagbrytarnas sida, nämligen Hans Bagner.

Det är så mycket underligheter i den här affären så man kan undra om någonting överhuvudtaget står rätt till.

Industrifonden ger fria händer till de personer som ligger bakom oegentligheterna att hitta på olika sätt, vilka sätt som helst tycks det, att ta sig ur den situation de själva försatt sig i.

Är det överhuvudtaget rätt att en statlig stiftelse ska ha affärer ihop med oseriösa riskkapitalister? Ska Industrifonden låta sin egen pågående process drivas av dessa oseriösa riskkapitalister och deras ombud, utan att någon nyckelperson från Industrifonden deltar eller ens finns till hands att kommunicera med?

Och vad gör då huvudmannen, vårt Näringsdepartement, åt detta? Fundera på den frågan till nästa nyhetsbrev kommer. Det kommer snart.

Under tiden, läs följande inlägg om vårt Näringsdepartement och de tre aporna vilket tidigare har publicerats på Innovators' Resistance's Facebook-sida:

Näringsdepartementet har slingrat sig från sanningen i sjutton år .

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

PS: Du som får Nyhetsbrevet för första gången, gå in på länken nedan och läs. DS


Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida