Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 18 – 24 mars 2014


”System 3R-affären”
Ett lamslaget Näringsdepartement

Hej!

Förra veckan skrev jag att jag skulle återkomma med mera information om vårt synnerligen aktiva och tillmötesgående Näringsdepartement. (Jag utgår ifrån att ironin framgår.)

IPR Forums utredare överlämnade material, utdrag ur den studie som gjorts, bland annat med en begäran om ett sakligt förtydligande av avtalsregler och begränsningar i det avvecklingsavtal som man tidigare mörkat.

Svaret från expeditionschefen Fredrik Ahlén blev alltså att .”.det inte är Regeringskansliets uppgift att tolka detta avtal... Detsamma gäller de övriga avtal och handlingar som du skickat till mig.”

Du som är intresserad av att läsa mera om vad det egentligen var för material som skickades in, se: Ett lamslaget Näringsdepartement

Marie-Anne Olsson
Grävande Skribent "System 3R-affären"
marieanne.olsson@telia.com

PS: Du som får Nyhetsbrevet för första gången, gå in på länken nedan och läs. DS


Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida