Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Ett lamslaget Näringsdepartement
Av Marie-Anne Olsson  - 24 mars 2014

I början på detta år, 2014, hade IPR Forums utredare en telefonkontakt med expeditionschef Fredrik Ahlén på Näringsdepartementet. Fredrik lovade, nej snarare antydde, att han skulle göra sitt bästa för att besvara de frågor som utredaren ville ställa, om han bara skickade in underlaget. Därför skickade denne över fyra olika mindre delar från den helhetsstudie som gjorts om ”System 3R-affären”.

Observera att den här studien är genomförd av en person som inte kände till någonting när han satte igång, en person som inte hade någon anledning att favorisera Börje Ramsbro och hans ”affär”. Men bilden klarnade steg för steg och det var inte svårt att inse att det har begåtts många brottsliga handlingar i den här ”affären”.


2014-01-20 Ansvarsfrågor

De första frågorna handlar om det statliga ansvaret för vad dess anställda gör, både förr och nu.

Bilagor
Komplett brev
: Näringsdepartementets ansvar, 2014-01-20
PDF 1 Fax från Lars Häggmark, 1997-06-02
PDF 2 Komplett avtal från Riksarkivet Arninge
, 2011-05-302014-01-22 Förvärv av System 3R International

Skrivelse nummer två behandlar lite mera ingående de ”avtal” som Stiftelsen Industrifonden hävdar är grunden till att det hela är, för att citera VD Claes de Neergaard, ..rättsligen giltigt och juridiskt korrekt.., ett uttalande som måste grunda sig på hörsägen från ovan nämnda Håkan Nordquist.

Bilagor
Komplett brev: Förvärv av System 3R International AB
Öppet avtal 3 december 1993
Hemligt avtal 3 december 1993
Beslut om utförsäljning av patent och varumärken, 1993-12-27
Beslut om utförsäljning av Holdings 90.000 aktier i International, 1994-01-28 2014-01-23 Hur gick det till när ny styrelse tillsattes i System 3R-koncernen

Nästa skrivelse var en önskan till Fredrik Ahlén om ett utlåtande vad beträffar omständigheterna i samband med att en ny styrelse tillsattes i System 3R-koncernen. Det gick till på ett så graverande sätt, så utredaren hoppades helt enkelt få en kommentar från de ytterst ansvariga hos Näringsdepartementet.

Bilagor
Komplett brev: Hur gick det till när ny styrelse tillsattes i System 3R-koncernen
Minnesnoteringar från möten 3 och 4 december 1993
Minnesnoteringar bilaga 1-522014-01-31 Värdering av System 3R-koncernen

Till sist sändes ett brev om den medvetet missvisande värdering av System 3R-koncernen som hade gjorts, med syfte att lura både Börje Ramsbro och inblandade banker. Utredaren ville ha ett utlåtande av huvudmannen Näringsdepartementet, i och med att Stiftelsen Industrifonden, genom dess obskyra ombud, för närvarande påstår att System 3R var helt under isen och konkursfärdigt. De vill påskina att inga andra intressenter fanns till hands, trots omfattande bevisning för hur bl.a. ett företag i USA var mycket intresserat av att investera i System 3R. Industrifonden vill framställa hjärnan bakom hela kapningen, Håkan Nordquist, som en räddare i nöden.

Bilagor
Komplett brev: Värdering av System 3R-koncernen
Utdrag ur värdering upprättad av Sparbanken Sverige AB, 1993-06-22
Justerad substansvärdering beställd av Håkan Nordquist, 1993-10-29
Marknadsvärdering av System 3R-koncernen, 2012-12-202014-02-03 Brev från Fredrik Ahlén, Näringsdepartementets Expeditionschefssekretariat

Det dröjde inte länge förrän följande brev damp ner och strök ett streck över alltihopa, utan att ett enda svar lämnats, utan att en enda kommentar fällts om den här mycket märkliga historien. Det är klart att man blir besviken över dessa ynkryggar. Jag tycker inte det är särskilt långsökt att göra en liknelse, som i det förra inlägget, med de tre aporna.

Bilaga
Komplett brev: Från Fredrik Ahlén Näringsdepartementets Expeditionschefssekretariat2014-02-05 Brevsvar från IPR Forum

Naturligtvis besvarade IPR Forum Näringsdepartementets brev och uttryckte bestörtning och besvikelse.

Bilaga
Komplett brev:  Till Fredrik Ahlén, Näringsdepartementet, 2014-02-05

Marie-Anne Olsson

Läs vidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog


Bankrättsföreningen

Informera ditt nätverk om denna sida
Share