Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 19 – 1 april 2014

(OBS: Detta är inte ett aprilskämt.)

”System 3R-affären”
Nu får det vara nog!

Hej!

Om du minns, så står följande text överst på hemsidan där inlägg och nyhetsbrev publiceras:

Dags för sanningen – Dags för sunda värderingar – Nu får det vara nog

Dessa ord känns extra aktuella just nu. Nu får det sannerligen vara nog! Tvisten mellan Börje Ramsbro och den statliga Stiftelsen Industrifonden är på väg att spåra ur fullständigt.

Industrifonden lämnade nyligen in till Tingsrätten ett extra yttrande (aktbilaga 120), ”i preventivt syfte” kanske man ska säga eftersom det var redan innan Börje inkommit med sin kompletterande bevisning. De insåg alltså i förväg vilka bevis Börje skulle komma med och de visste att dessa skulle vara mycket komprometterande för Industrifonden, och för Håkan Nordquist.

De bestrider alltså i förväg uttalanden som går dem emot, för säkerhets skull, istället för att hålla sig till sanningen. Detta trots att allting finns dokumenterat. De ”...förbehåller sig också rätten att inkomma med ytterligare avvisningsyrkanden avseende eventuella nya omständigheter”... som Börje kan tänkas komma upp med, helt oavsett om bevisningen är riktig eller inte. De drar sig inte för att på vilket sätt som helst söka manipulera Tingsrätten.

Vad är Industrifonden för sorts institution? Detta är värre än vad man någonsin kunnat befara. Är det så här som Industrifonden driver sina processer? Jag bara undrar.

Läs själv och se med egna ögon hur Industrifonden, helt utan att skämmas, mer och mer trasslar in sig i misstänkt ekonomisk brottslighet: Industrifonden skyddar ekonomisk brottslighet

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

 

PS: Du som får Nyhetsbrevet för första gången, gå in på länken nedan och läs. DS


Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida