Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 2 20 maj 2013

" System 3R-affären"
Börje Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden

Vi fortsätter med glädjande nyheter. Äntligen finns det hopp om att det så kallade förlikningsavtalet från den 8 mars 2000, som Stiftelsen Industrifonden gång på gång under åren och än idag hänvisar till, ska prövas i domstol. I och med att Industrifondens ledning och dess oseriösa ombud advokat Hans Bagner vet, lika väl som Börje och numera även jag vet, att hela "affären" runt System 3R är en enda jättestor bluff, har de gömt sig bakom detta förlikningsavtal. De har hållit det som en sköld framför sig, påstått att det skyddar Industrifonden från alla anspråk från Börjes sida, och där bakom har de hukat sig. Läs gärna Bluff om förlikningsavtal.

Stockholms tingsrätt kom den 16 maj med en skrivelse, där den ser positivt på att förlikningsavtalet ska prövas i en mellandom. Det ser jag fram emot, det ska bli riktigt spännande.

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter


Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida