Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 21 – 23 juni 2014


”System 3R-affären”
Tingsrättens mellandom i mål. nr T 7855-12

Hej!

Den 28 augusti 2012 skrev jag En riktig soppa. Det var så det kändes när jag började sätta mig in i denna Börje Ramsbros ”affär”. Jag blev förvånad och bestört över vad jag lärde mig och insåg. Hur kan sådant här få pågå så länge, dessutom ostraffat, i vårt land Sverige? Det kändes som om vi befann oss i en bananrepublik, fast utlokaliserad till Europa.

Sedan dess har jag skrivit och publicerat ett otal artiklar, inlägg och nyhetsbrev. Se bl.a. Dags för sanningen... och Fria skribenter.

Det har varit en lärorik resa, nya kontakter har knutits, det ena grova brottet efter det andra har uppdagats.

Förra sommaren började den ideella organisationen IPR Forum engagera sig. Se IPR Forum. Den har bildats för att utreda och stödja uppfinnare och entreprenörer och ville få en klar bild över ”System 3R-affären”. Det har tagit lång tid och deras utredare upplevde nog samma som jag, ”Så här får det inte gå till!”

Efter att ha fått uppleva att en statlig institution, Stiftelsen Industrifonden som ska stödja entreprenörskap och företagsamhet i landet, beter sig som den allra värsta ohederliga riskkapitalist, efter att ha fått erfara att advokatkåren har en del riktiga rötägg som jag inte visste existerade, ja då var det då äntligen dags för rättegångsförhandlingar i det s.k. mellandomsmålet.

Förhandlingarna gällde om Industrifonden hade rätt, eller inte, att gömma sig bakom ett förlikningsavtal från år 2000, där fonden inte ens är en av parterna. För detta har de stridit i snart två år och lagt ut miljonbelopp på skrupelfria advokater för att dölja sanningen.

Det var en upplevelse, att sitta där i Stockholms tingsrätt under två dagar och bl.a. lyssna på motpartens vittnen som inte för ett ögonblick drog sig för att, direkt efter att de upprepat sanningsförsäkran, ljuga utan att darra på manschetten. Mer säger jag inte om detta, annat än att manschettbrottslingar har mycket stadiga manschetter.

Tack och lov visade det sig att Stockholms tingsrätt tog hänsyn till sakfrågor, och inte lät sig förvillas av svartmålning och struntprat från motparten som ersättning för uteblivna bevis. Se Tingsrättens mellandom i mål nr T 7855-12 och IPR Forum pressrelease

Nu är det midsommartid och Börje har firat i glada vänners lag att etapp 1 är överstökad.

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter


PS: Du som får Nyhetsbrevet för första gången, gå in på länken nedan och läs. DS


Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida