Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 28 – 10 mars 2015


”System 3R-affären”
Vad har egentligen gått så snett hos Industrifonden?

Hej!

Jag har vid åtskilliga tillfällen, sen 2012 när jag började rota i den här "affären", undrat vad som har gått så fruktansvärt snett hos Industrifonden. Det är en statlig stiftelse med regler, stadgar och riktlinjer. Det som sannolikt inte finns klart utskrivet, och som ledning och styrelse tydligen inte förstår så mycket av, är det som kallas "moralisk kompass". Jag kan inte tolka det på annat sätt.

Man påstår på hemsidan att där finns "Riskkapital, kompetens och nätverk". Nu är det så att jag själv har arbetat som konsult i många år tidigare, och jag har ägnat mycket tid åt att bland annat definiera ordet "kompetens" i olika sammanhang. Jag undrar vad Industrifonden lägger i detta begrepp?

Jag kan också läsa att "Allt överskott används för nya investeringar". Hur kan man påstår det när man lägger miljoner på halvkriminella "konsulter" och oseriösa advokater? Ofattbart, som sagt.

Läs mitt senaste inlägg: "Vad är det som har gått så snett..?"

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson

Grävande Skribent ”System 3R-affären”
marie-anne.olsson@friaskribenter.se

PS: Du som får Nyhetsbrevet för första gången, gå in på länken nedan och läs. DS


Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida