Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 30 – 23 april 2015


”System 3R-affären”
Ny styrelseledamot i Industrifonden

Hej!

Stiftelsen Industrifonden fick nyligen en ny ledamot i styrelse, en representant från Näringsdepartementet. På pappret verkar det vara en kompetent och erfaren kvinna. Vad kan man vänta sig från en sådan?

Förväntningarna var höga, verkligheten blev Goddag Yxskaft.

Läs om hur det gick: "Brevväxling mellan Börje Ramsbro och Katarina Green"

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson

Grävande Skribent ”System 3R-affären”
marie-anne.olsson@friaskribenter.se

PS: Du som får Nyhetsbrevet för första gången, gå in på länken nedan och läs. DS


Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida