Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 49 – 13 april 2018

”System 3R-skandalen”
Är det korruption eller inkompetens?

Hej!

Industrifonden har ännu inte tagit sitt förnuft till fånga. Vare sig styrelsen eller ledningen träder fram och synar advokat Hans Bagners bluff. Vad kan det bero på? Är det korruption eller är det ren inkompetens? Jag vet inte vilket som är värst.
Läs: Industrifondens ledning - korrumperad eller inkompetent?

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Grävande skribent "System 3R-skandalen"
marie-anne.olsson@friaskribenter.se

PS: Du som får Nyhetsbrevet för första gången, gå in på länken nedan och läs. DS


Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida