Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Industrifonden hävdar att deras förvärv av aktier i System 3R-koncernen skedde juridiskt giltigt och korrekt. Trots upprepad begäran från ägaren Börje Ramsbro vägrar Industrifonden att överlämna giltiga rättshandlingar som styrker deras påstående. Industrifondens styrelse och ledning har uppmanat Ramsbro att vända sig till lämplig rättslig instans om han inte är nöjd med ställningstagandet.


Nyhetsbrev Nr 9 – 2 augusti 2013


”System 3R-affären”
Börje Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden

Jag har i många inlägg mer eller mindre berört advokat Hans Bagners mycket oetiska agerande i denna tvist. Tyvärr. Det är egentligen inget jag vill, men det är mycket svårt att undvika. Det är han som ljuger och far fram utan några skrupler alls i den här affären, det är han som genom sina lögner åsamkar skattebetalare och parter helt onödiga kostnader.

Alltså skrev jag ett brev direkt till honom för några veckor sedan, ett Öppet brev. Jag kunde inte hålla mig längre. Och nu kan du läsa det också, om du vill.
Se: Öppet brev till Hans Bagner, MAQS Law Firm

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

PS: Du som får Nyhetsbrevet för första gången, gå in på länken nedan och läs. DS


Läs mer: Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Skicka gärna detta mejl vidare till vänner och bekanta!
Tips och synpunkter tas tacksamt emot.


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida