Vi följer Börje Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden


Industrifondens rättsskandal - del 3
Av Marie-Anne Olsson  - 6 maj 2013

Tingsrätten avslog Industrifondens yrkande om avvisning!

Jag redogjorde i ett tidigare inlägg, se Rättsskandalen fortsätter och fördjupas – del 1, hur ofattbart fräckt Industrifondens ombud Hans Bagner har betett sig, här och nu i pågående process med Börje Ramsbro. Bland annat skrev han ett personligt brev till rådmannen vid Stockholms tingsrätt, där han mer eller mindre beordrade denne att avvisa den utfärdade stämningen. Se Bagners följebrev

Nu har jag den stora glädjen att konstatera, att rådmannen vid Stockholms tingsrätt inte har låtit sig duperas av den samvetslöse advokat Bagner. Det finns hopp för rättvisan.

I ett protokoll från den 2 maj avslås den avvisning som Bagner har insisterat på. Se Tingsrättens Protokoll Aktbilaga 77, 2013-05-02

Rättvisan har tagit ett steg framåt.

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter


Här finns mer om:
Börje Ramsbro tvist med Stiftelsen Industrifonden
Stockholms tingsrätt mäl nr. T7855-12


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida