Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Finns det det nån "verkstad" kvar, Löfvén?
Av Marie-Anne Olsson  - 26 oktober 2016

Eller är det bara prat nu för tiden? Du är ju verkstadskille, du vill väl att det ska hända nåt med alla dina fina idéer och vackra ord? Idéerna är bra, men hur går ni från ord till handling, du och ditt gäng?

Från regeringen och näringsdepartementet kommer en flod av idéer om vad som ska göras för att få fart på den svenska industrin. Ett mål är, visst?, Europas lägsta arbetslöshet år 2020.

Löfvén: Vi skall har lägst arbetslöshet i EU

Mycket mer snack än verkstad, S

Startupps bidrar till att skapa jobb och tillväxt i Sverige

Själv kan jag inte begripa hur ni kan hålla på så här, med så många vackra ord och så lite ”verkstad”. Och då menar jag inte verkställighet av de fina långsiktiga målen, vilket givetvis inte sker i en handvändning. Men resan måste påbörjas. Varför inte börja med det lilla, det enkla, det som går att åtgärda som en mycket viktig symbolhandling för att visa omvärlden att ni menar allvar. Det borde inte vara särskilt svårt.

Jag syftar givetvis på att det är dags att bryta handlingsförlamningen hos näringsdepartementet vad gäller ”System 3R-affären”. Med risk för att vara väldigt tjatig så tar jag upp detta igen. Här har regeringen med Stefan Löfvén i spetsen en, lätt och överskådlig, chans att skapa lite ”verkstad”. Ni har här chansen att på ett oförglömligt sätt bättra på regeringens trovärdighet.

Under 20 års tid har Börje Ramsbro försökt få till stånd en dialog med staten, näringsdepartementet och den statliga Stiftelsen Industrifonden, vilken var delaktig i kapningen av hans företag System 3R. Men inte från någon part har det visats ett uns av välvilja mot en innovatör och entreprenör. Det är precis tvärtom, det visas ren fientlighet.

Jag kan inte tolka det som något annat än att det är vänskapskorruption som ligger bakom. Innan vi går till botten med denna dolda korruption, erkänner dess utbredning och faktiskt gör något, kan inget av Stefan Löfvéns och regeringens mål uppfyllas.

För att Stiftelsen Industrifonden ska slippa stå till svars för sitt agerande, eller brist på agerande, har de anlitat de mest företagarfientliga advokaterna som går att uppbringa, nämligen Hans Bagner och Pontus Ewerlöf, som ombud i den tvist som ännu inte är avgjord.

I ett brev till Stefan Löfvén berättar Börje Ramsbro om hur han byggde upp sitt företag under 25 års tid,  om hur hans företag System 3R kapades av klippare under bankkrisen i början på 1990-talet. Den statliga Stiftelsen Industrifonden var en av tre kapare som lurade inte bara ägaren Börje. De vilseledde även bankerna som ingenting begrep när dessa själva stod inför konkurshot 1993. Bankerna har dock tagit sitt ansvar, insett hur lurade de blev och, för många år sedan, kompenserat Börje med skäligt skadestånd för sin medverkan.

Industrifonden däremot verkar inte inse eller begripa mycket. Och något ansvar har de inte tagit.

Börje Ramsbro byggde under 25 år upp ett mönsterföretag som hade allt det som regeringen idag talar om. Det var genomgående digitaliserat med dåtidens teknik, globaliserat genom att exportandelen uppgick till c:a 95 %, hade organisations- och lönemodeller i tiden som stimulerade medarbetarna till engagemang utöver det vanliga och mycket annat.

Företaget hade egna produkter som tillverkades i egna högproduktiva fabriker. Dessa marknadsfördes worldwide via egna marknadsbolag. Allt detta talar Stefan Löfvén och närings- och innovationsminister Mikael Damberg sig varma för idag. Jag undrar, förstår ni vad ni pratar om? Se System 3R företagspresentation

Börje Ramsbro tvingades lämna ifrån sig sitt mönsterföretag till klipparna. Dessa lurade skjortan av honom och av bankerna som inte begrep något om ett företags marknadsvärde. Den konkursmässiga Sparbanken Sverige AB hade kallat in en inkompetent byggdirektör, Lars-Ove Håkansson, som hade fått sparken från Skanska. Han hade sjabblat bort 500 miljoner kr i valutaförluster, men nu hade han tydligen kvalificerat sig som bankdirektör. Han lät sig villigt luras in i hemliga förhandlingar med de parter, med vilka Börje hade träffat överenskommelse om att bli delägare i det operativa bolaget System 3R International AB.

Lika okunnig som Lars-Ove Håkansson var om valutahantering, lika okunnig var han om pantrealisationer, vilket är starkt reglerat i avtal. Det hoppade han över och förhandlade i hemlighet med Börjes potentiella delägare. Han sålde olovligen företaget för 1 krona efter att bankerna förmåtts göra omfattande nedskrivningar av lån. Bankdirektören fattade inte det som Stefan Löfvén och Mikael Damberg m.fl. nu satsar mångmiljonbelopp på att informera om, nämligen att 80 % av ett företags marknadsvärde består av immateriella tillgångar, det som inte redovisas i någon balansräkning.

Klipparna däremot fattade det här mycket bra och träffade ett hemligt avtal med bankerna om att de skulle ha de immateriella rättigheterna och de immateriella tillgångarna kostnadsfritt. Detta skrevs också in i ett hemligt avtal.

Det här är i korthet vad den statliga Stiftelsen Industrifonden nu försvarar. Det är näringsdepartementet med Mikael Damberg i spetsen som är huvudman för Industrifonden, samma aktör som alltså satsar c:a 80 miljoner kronor på att informera om att 80 % av ett företags marknadsvärde består av de immateriella tillgångarna.

Jag får inte detta att gå ihop.

System 3R var ett ytterst välorganiserat och komplett företag. Det hade immateriella tillgångar som representerade mycket höga värden, värden som kaparna konfiskerade, kostnadsfritt. Det tilltaget lägger nu Stiftelsen Industrifonden, med näringsdepartementet bakom ryggen, ut miljoner på att försvara. Detta är vad Stefan Löfvén nu måste ta ställning till. Finns det någon som helst förståelse för och substans i de vackra orden?

Den statliga Stiftelsen Industrifonden, vars styrelse har en ledamot från näringsdepartementet och vars styrelseordförande är generaldirektören från det statliga Vinnova, saboterar regeringens strävanden och värderingar. Är det medvetet eller vet de inte vad de gör? Det måste Stefan Löfvén ta reda på, anser jag.

Stefan Löfvén har fått fullständig information om den polisanmälan som lämnats in mot Industrifondens ombud i den pågående tvisten, vilken även gäller Industrifondens styrelse och ledning. I den pågående tvisten har bland annat dokument förfalskats för att dölja företagets marknadsvärde på runt 175 Mkr.

Nu har Stefan Löfvén att ta ställning till om han skall ta klipparnas parti eller om han ska ta chansen att leva som han lär. Klipparna sålde företaget efter några år för 325 miljoner kronor till utländska ägare. Detta är inte ett enstaka fall. Frågan är hur länge den här utvecklingen ska få fortgå.

Stefan Löfvén har nyligen informerats via brev om hur den svenska vänskapskorruptionen gjort intåg ända upp i regeringens korridorer. Nu avvaktar jag för att se om det ska bli någon ”verkstad”, eller om allt stannar vid tomma ord. Och, Stefan, sätt dig in i detta personligen. Fega inte ur och lämna över brevet och hela ”affären” till näringsdepartementet, samma departement som hittills ansvarslöst stuckit huvudet i sanden som den värsta struts.

Hälsningar

Marie-Anne Olsson
Friaskribenter

Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden - Innehållsförteckning 


Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida