[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


"Tredje mannen"
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 16 september 2002

Efter kapitaltillskott från skattebetalarna på närmare 50 miljarder kronor, som Nordea använt sig av för äventyrliga affärer genom att köpa upp utländska banker, är den delstatliga banken fortfarande inte konsoliderad. Många viktiga kunder har flytt den svenska banken, och nu ser de bästa kunderna ut att överge Nordea utomlands också.

I en intervju i Svenska Dagbladet den 31 augusti säger den nye koncernchefen Lars G Nordström att den svenska bankkrisen ( 1987 - 1993 ) lärt honom en hel del om ödmjukhet.

I dag vet han vad som orsakade krisen, och vad som hjälpte Nordea ur den.

Efter att ha varit anställd i Nordea sedan 1993 tycker jag att Nordström haft mycket god tid på sig för att sätta sig in i krisen, och vilka personliga tragedier den inneburit för både anställda och kunder. Att den orsakades av bankernas egen brist på kapital, vårdslös utlåning till ett fåtal mycket stora fastighetsbolag, och genom att den svenska kreditmarknaden avreglerades under mitten av 80-talet är alla överens om i dag.

Att Nordea klarade sig igenom krisen beror uteslutande på att Hans Dalborg gav order om att säga upp alla krediterna för livskraftiga företag som inte passade in i Nordeas "portfölj". De intäkter som man fick in den vägen och genom att sno åt sig obegränsade statliga bidrag när banken var skyldig att begära sig själv i konkurs, gjorde också att man kunder fortsätta sin verksamhet, helt i strid med både aktiebolagslagen och banklagen !

Efter Hans Dalborgs eget "försök" som VD i den krisdrabbade banken, fick Thorleif Krarup axla ansvaret som koncernchef och nu är Lars G Nordströms tur som den "tredje mannen" att försöka konsolidera och vidareutveckla banken. Till en början har han ett år på sig. Misslyckas han, utses näste kronprins.

Hittills har vare sig Dalborg, Krarup eller Nordström nämnt hur man tänker kompensera alla de bankkunder som drabbades av Nordeas oriktiga uppsägningar under bankkrisen och hittills har man valt att också försöka "processa ihjäl" alla kunder som protesterat mot bankens ohemula räntor under krisen och olagliga uppsägningar av krediter. Även de som köpt företagscertifikat av Gota Bank har också har tvingats processa sig till uppgörelser i godo.

Enligt artikeln i Svenska Dagbladet har Nordea nu växt färdigt för den här gången. "Tallriken är full", som den nye koncernchefen uttrycker saken. "Nu gäller det att äta upp, innan det är dags för nästa påfyllning." Syftar Nordström att det nu är dags att göra sig av med de livskraftiga utländska företagen som genom banköpen hamnat i Nordeas klor, för att återigen fylla på banken kapitaltäckning, tror jag inte Lars G Nordström blir så långlivad i banken.

Men man vet ju aldrig. Utländska företagare tillåts reagera starkare mot banker som inte följer lagen. Hans Dalborg som initierade tidigare uppsägningar av krediter för alla bolagen man ville bli av med sitter ju fortfarande kvar i banken, till skillnad från hans franska kollega som var chef för den statliga franska banken, som för närvarande sitter av ett långvarigt fängelsestraff för vad han ställde till med under den franska bankkrisen, som sammanföll med den svenska !

Men i Sverige försvarar regeringen brottslingar som begår brott på uppdrag av staten. Undra sedan på att företagen flyr Sverige, och att landet närmar sig statskonkurs !

 

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida