[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


"Svek och svindleri"
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 14 november 2002

Om den svåra konsten att sanera sig själv, skrev Dagens Industri ( DI ) en tänkvärd ledare den 12 november. Ledarskribentens slutsats är att de ansvariga organisationerna som övervakar finansmarknaden, ska ta sig en ordentlig funderare över hur de skall få större kraft i sina övervakning.

Som ordförande i Bankrättsföreningen, som har till uppgift att tillvarata bankkundernas intressen mot bankerna, kan jag bara instämma i kritiken. Beträffande övervakningen av bankerna under bankkrisen, har nästan all kritik som handlar om direkta oegentligheter som skedde i krisbankerna under krisen, kommit från de två organisationerna som företräder bankkundernas intressen.

Kritiken från Finansinspektionen för bevisbara brott, i form av svek och svindleri som förekom i bankerna under samma tidsperiod, har nästan helt lyst med sin frånvaro. I vissa fall har bankerna t o m fått utreda sina egna oegentligheter. I Nordeas fall, var det bankens egen försvarsadvokat Bertil Södermark, som svarade för denna utredning !

Vad som är allvarligare är att fortfarande har vare sig polis eller åklagare agerat kring de brott som bankerna begått mot sina aktieägare och kunder under krisen. Det handlar även om sådana uppenbara och bevisbara brott, som Hans Dalborgs svindleri i samband med Nordeas nyemission 1991, där både aktieägare och staten blev lurade på dryga fem miljarder kronor.

Det gäller Gota Banks försäljning av företagssertifikat när banken redan var på obestånd. Och Nordeas och de övriga krisbankernas olika olagliga register över både anställda och kunder, som för närvarande cirkulerar inom både våra domstolar hos polis och åklagare.

Beträffande alla dessa brott som Bankrättsföreningens redan påtalat, har vare sig Finansinspektionen eller våra rättsvårdande myndigheter agerat för att beivra brotten.

Denna uppenbara politiska korruption hos våra granskande myndigheter gör att ”grytlockens revolution” som för närvarande ekar i Argentina, där tiotusentals argentinare går ut på gatorna och slår på grytlock för att protestera mot den aktuella politiken, även riskerar att spridas till Sverige om inget radikalt görs för att förbättra företagens situation i landet.

Att det är de svenska bankerna och politikerna som drivit Sverige till ruinens brant är alla överens om. Dessa parter försöker nu göra sitt bästa för att svära sig fria från vad som har skett och undanber sig allt straffansvar.

Bankkrisens facit innebär ju att landet köps upp av utländska företag samtidigt som företagen och företagarna flyttar utomlands. Precis som i Argentina är det bankerna och politikerna som drivit landet till ruinens brant.

Sveriges statsskuld är snart i kapp Argentinas. I dag har det svenska skuldberget vuxit till cirka 128 miljarder dollar, som 9 miljoner människor tvingas betala. Vilket skall jämföras med Argentinas 215 miljarder, fördelat på 36 miljoner människor.

I sina ledarartikel ifrågasätter DI att Claes Dahlbäck och Peggy Bruzelius som är två av landets främsta aktörer på finansmarknaden som, också agerar som domare i börsetik.

Själv vill jag ifrågasätta Hans Dalborg i hans roll som ordförande i Nordens största bank. Kan det vara lämpligt att ha en ordförande i ett stort börsnoterat företag, som bevisligen begått grova brott mot både aktieägare och kunder ?

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida