[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Bankerna oärliga mot kunderna !
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 25 november 2002

När krisbankerna Gota Bank och Nordea var på obestånd den 1 februari 1990, gick dessa banker ut och hårdsålde sina tjänster för att få nya kunder, utan att någon reagerade.

Enligt en artikel i Dagens Industri ( DI ) den 23 november går Konsumentverket till attack mot livbolagen som hårdsäljer pensions- och livförsäkringar före årsskiftet trots att livbolagen i dag befinner sig i samma situation, som krisbankerna befann sig i under slutet av 80-och i början av 90-talet.

"Så som situationen nu är i livbolagen är det mycket olämpligt att uppmana nyinsättningar utan att informera om den situation som gäller", säger Eva Lindberg, expert på försäkringsfrågor. Vad hon menar är att livbolagen självfallet borde berätta för tänkbara sparare om sin egen ekonomiska situation, som ser allt annat än ljus ut.

Självfallet är det på det viset. Det kan inte vara rimligt att livbolagen får hårdsälja sina tjänster när de i princip inte vet om de kommer att överleva morgondagen. Liksom bankerna, verkar de ta för givet att hjälpen om någonting händer kommer från himlen ( i Sverige är det svenska staten som gäller ) så de inte längre klarar av sina åtaganden.

Egentligen är Finansinspektion skyldig att sänka den så kallade högsta räntan på de gamla bestånden för livbolagen. Men i onsdags blev det klart att Finansinspektionen bara sänker den så kallade högsta räntan, för nya försäkringsavtal. Räntesänkningen sker med 25 punkter från 3,5 till 3,25.

Övervakningsmyndigheten, den svenska Finansinspektionen gör således lika lite för att se till att livbolagen sköter sig i dag, som de gjorde för att bankerna skulle sköta sig från 1987 och framåt, när de var skyldiga att anpassa sig till nya kapitaltäckningsregler.

Det laglösa land som i dag råder i livbolagsbranschen, enligt enligt riksdagsmannen Mats Odell (kd), rådde således för de svenska krisbankerna under perioden 1987 - 1993, utan att Finansinspektionen gjorde någonting alls för att förbättra situationen för bankkunderna.

Politikerna reagerar således snabbare i dag än vad man gjorde för tio år sedan. Men frågan som återstår att besvara, är vad man tänker göra för att skydda försäkringstagarnas intressen.

Under bankkrisen gjordes ingenting för att skydda företagarna. Den dåvarande "bankministern" Bo Lundgren tillät t o m krisbankerna att säga upp krediterna för livskraftiga företag, som inte passade in i bankernas "portfölj".

Vad som var ett av de allvarligaste misstagen under bankkrisen var att man lät ledningarna för de banker som var skyldiga att begära sig själva i konkurs, skriva till sina kunder och säga att det inte var någon fara på taket. Den nyttillträdde VD:n i Nordbanken, Hans Dalborg skrev själv till alla kunderna och intygade att det inte var någon fara i banken. Han skrev att Nordbanken var en "trygg" bank, när banken i själva verket var skyldig att begära sig själv i konkurs !

Några månader sedan blev många som fått brev från Dalborg förflyttade i Nordbankens "skräpkreditföretag" Securum efter att ha fått alla krediter uppsagda från banken som inte heller höll fast vid sina skriftliga utfästelser mot sina kunder.

Undra på sedan att den svenska ekonomin stadigt försämrats och att landet nu närmar sig statskonkurs !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida