[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Nordea förtalar anställda och kunder !
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 12 januari 2003

Åtalet mot Nordbanken-mäklaren bygger på falska vittnesmål hävdar författaren och journalisten Jan Söderqvist i ett intressant inlägg på DN Debatt ( 8/1 ). Jag håller med honom. Åklagaren borde pröva menedsfrågan före processen i hovrätten. Nu blir en sjuk sak ännu sjukare, skriver Söderqvist.

När det gäller förtal och mened som skett i tingsrätten mot den s k Nordbanken- mäklaren, så har detta skett i ond tro, och i syfte att få ut försäkringspengarna för ett brott som den f d aktiemäklaren i banken aldrig kan ha begått.

Bankens ledning har från början lyckats med konststycket att grundlura åklagaren i målet.

Det är således ledningen för Nordea som borde ställas till svars för förtal, mened och dåligt ledarskap när det gäller aktieaffärer. Och inte bara det. Bankens ledning bör snarast avgå för man mörklagt när bankens verkliga obeståndssituation inträffade och för att bankens ledning vilselett både allmänheten och ledamöterna i Sveriges riksdag om bankens ställning i början av bankkrisen.

Bankens f d anställda aktiemäklare, som oförskyllt få klä skott för bankledningens uppenbara inkompetens, borde därför snarast frikännas av hovrätten !

Förtal och mened mot Nordeas kunder har satts i system under många år. (banken hade över 2.000 processer bara i Stockholms tingsrätt för några år sedan). Kränkande uppgifter om bankens anställda och kunder sprids för närvarande i stor omfattning via domstolar, polis och åklagare som jag också visar i min bok ”Från bankkris till börskris” ( 2003 ) som nyss utkommit.

I boken visar jag också hur några i bankens nuvarande ledning gjort sig skyldiga till vilseledande information mot både aktieägare, anställda och kunder som för länge sedan borde ha resulterat i långa fängelsestraff !

I min egenskap av ordförande i Bankrättsföreningen har jag också bevittnat hur många av bankens företrädare ohämmat tillåter sig att begå mened i många stora ekonomiska processer, utan att någonsin ställas till svars efteråt ! I Sverige skyddas bankerna av domstolar, polis och åklagare vilka grova brott som än begåtts, medan de som råkat i tvist med sin bank många gånger oförskyllt råkar illa ut.

Sedan länge tillåter Nordea sina advokater och egna anställda att ohämmat ljuga i rätten om det på något sätt gynnar banken. Bara för att vinna ekonomiska fördelar. Eftersom våra svenska domstolar tillåter att både advokater och bankanställda ljuger, ( som i fallet med Nordbanken-mäklaren ) undviker sedan både polis och åklagare beivra dessa mycket grova brott, för att slippa genera de anställda tjänstemännen i våra domstolar, för deras uppenbara bristande kompetens i ekonomiska frågor.

Till skillnad från de flesta ekonomijournalister har styrelsen i Bankrättsföreningen följt hela rättegången mot Nordbanken-mäklaren i tingsrätten. Jag kan försäkra att det var ett riktigt spektakel !

Det visar sig snabbt att åklagaren Kjell Lilieholm inte har förstått någonting av vad som skett i banken. Därför delar jag Jan Söderqvists uppfattning att åklagaren snarast bör pröva menedsfrågorna i detta mål i stället för att fortsätta att trakassera den oskyldiga mäklaren.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida