[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Nu börjar regeringen bli orolig
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 16 januari 2003

Den svenska konkursstatistiken talar sitt tydliga språk. Förra året ökade antalet konkurser med tio procent. Bara under december månad var ökningen fyrtiosex procent. Dessutom får allt fler svenska företag betalningsanmärkningar.

Förra året gick 6.918 företag i konkurs och även om statistiken visar att det var färre företag än under den svenska bankkrisen är konkursutvecklingen oroande. Allt fler företag får ekonomiska problem. Medan de flesta storföretagen redan flytt Sverige, med både ägande och kapital, börjar nu också de mindre bolagen lämna landet.

Företagare i Sverige måste betraktas som rättslösa mot både banker och myndigheter. Det visar behandlingen som företagarna fick utstå under den svenska bankkrisen då 60.000 friska företag försvann och den f d bankministern Bo Lundgren godkände att företag som inte längre passade in i bankernas ”portfölj” kunde få alla sina krediter uppsagda.

Regeringen fortsätter att desinformera om situationen i Sverige. Senast var det Bosse Ringholms Finansdepartement, som under buller och bång och under stort allvar i ett pressmeddelande hävdade att Sverige avancerat från sjuttonde till elfte plats i OECDs "välståndsliga”.

I själva verket visade sig uppgiften helt felaktig. Finansdepartementet tvingades därför att ”ta tillbaka” sitt pressmeddelande. De riktiga OECD-siffrorna enligt Dagens Industri ( DI den 15/1 ) visar att Sverige rasade från tolfte till sjuttonde plats under år 2001 mätt i köpkraft per invånare.

Orsaken till försämringen är att villkoren för företagen fortsätter att försämras. Nu föreslår till och med socialdemokraterna att det är företagen som skall bötfällas om de inte lockas få stopp på den galopperande sjukskrivningen, som mer har att göra med de generösa villkor som regeringen erbjuder alla, som av olika anledningar vill bli sjuka och sluta arbeta.

Sverige sitter fast i sin ”välståndsfälla” utan att kunna göra så mycket åt problemen. Regeringen verkar styras av Handels, LO och TCO och vågar därför fatta några obekväma beslut som rör löntagarna

Därför fokuserar regeringen sina beslut mot de svenska företagen, som får allt svårare att hävda i både Sverige och utomlands. När både socialistiska och borgerliga regeringen tillåter bankerna att misshandla företagen som skedde under bankkrisen, finns snart ingen framtid kvar för de svenska företagen.

Fortfarande har statsminister Göran Persson inte berättat när han tänkt slopa den skadliga arvs- och gåvoskatten som gör att många företagare tvingas sälja eller lägga ner all verksamhet redan efter den första generationen.

Fortfarande tvingas många småföretagare att betala moms innan de fått sina fakturor betalda. De svenska bankerna kan fortfarande, och med kort varsel, säga upp alla krediter för sina kunder om säkerheterna enligt deras mening har försämrats. Någon bevisning för att säkerheterna de facto har försämrats slipper bankerna fortfarande redovisa.

Därför går det som det går. Den svenska företagsnedläggelserna fortsätter. Regeringen fortsätter att berätta hur bra det går för Sverige.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida