[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Bankkrisen som slukade ettusenmiljarder kronor  (1 000 000 000 000 )
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 8 februari 2003

Många representanter från våra politiker och de svenska bankerna, hävdar att Sverige kom billigt undan när det gäller att reda upp den svenska bankkrisen ( 1987 – 1993 ). Och att krisen trots allt, inte kostade landet så mycket totalt sett. Det är inte sant.

När vi ser på kostnaden för bankkrisen som jag skriver om i min bok ”Från bankkris till börskris”, (Bankrättsföreningen 2003) måste vi också ta med i beräkningen kostnaderna för hela det svenska samhället. Vilka konsekvenser fick kronförsvaret för Sveriges ekonomi ? Vad blev följderna för allmänheten och de svenska företagen att bankerna inte uppfyllde sin lagstadgade kapitaltäckningsgrad den 1 februari 1990, då såväl krisbankerna Gota Bank som Nordea var skyldiga att begära sig själva i konkurs.

Att kostnaderna blev så stora beror på att några politiker från vänster till höger tillät krisbankerna att dölja sin verkliga obeståndssituation för både Sveriges Riksdag och för bankernas kunder. Krisbankerna fick i stället den dåvarande ”bankministern” Bo Lundgrens tillstånd, att försätta de kunder i konkurs, som inte längre passade in i krisbankernas portfölj.

På så vis försvann 60.000 framtidsföretag från Sverige. Statsskulden ökade med astronomiska tusen miljarder kronor, plus ränta på cirka 60 miljarder kronor per år. 400.000 människor kastades ut i permanent arbetslöshet. Många av de svenska storföretagen såldes till utlandet.

Till skillnad från den internationella börsen, som går upp och ner, och där aktieägarna förr eller senare kan räkna med att få tillbaka sina pengar i en konjunkturuppgång är pengarna som den svenska bankkrisen kostade, för alltid förlorade pengar ! Det blir nu framtidens generationer nu tvingas betala tillbaka vad bankkrisen kostade, medan ansvariga politiker gör allt för att försöka dölja de verkliga förlusterna. Fortfarande har vare sig den borgerliga regeringen eller den socialdemokratiska regeringen kunnat amortera av en krona av vad bankkrisen kostade.

Däremot har svenska folket fått se sina pensioner minska i värde, eftersom man använt en del av pensionspengarna, hittills 250 miljarder kronor, för att kunna betala ränta på statsskulden. Dessutom har fastighetsskatten ökat eftersom det är lättare att beskatta hus som inte kan flytta utomlands, än de många företagare som redan lämnat Sverige med både kapital och ägande. Välskötta kommuner tvingas också att betala ”utjämningsskatt” till mindre välskötta.

De amorteringar som har skett på statsskulden, har hittills gått till att betala gamla skulder. Statsskulden på för närvarande ettusenetthundrafemtiosju miljarder kronor, varför det fortfarande återstår att amortera etthundrafemtiosju miljarder, innan Sverige kan börja amortera ner vad bankkrisen kostade.

För att man skall förstå hur mycket pengar tusen miljarder kronor som bankkrisen kostade Sverige ,är vill jag gärna jämföra denna siffra med vad börsraset under de senaste åren hittills har kostat globalt.

Siffran för det stora globala kursras på aktiemarknaden beräknas ha kostat aktieägarna totalt 13.000 miljarder dollar eller cirka etthundratiotusen miljarder kronor. Denna siffra har fått stora rubriker i alla världens affärstidningar, medan otroliga kostnaden för den lokala svenska bankkrisen, har tystats ner av våra politiker.

Man förutspår att det kan ta många år innan västliga aktiemarknader kan hämta tillbaka dessa förluster som framgår i en ny studie som presenterades den 5 februari i år och som gjorts av ABN Amro Bank. Studien visar att det trots allt, i det långa perspektivet varit mera lönsamt att placera sina pengar i aktier än i obligationer.

Någon studie hur lång tid det kommer att ta för svenska folket att betala tillbaka vad den svenska bankkrisen kostar har fortfarande inte gjorts. Inte heller har den oberoende utredning om de brott som bankerna begick mot sina kunder som Sveriges riksdag beslutade om för redan ett år sedan ännu kommit igång.

Medan de ekonomiska konsekvenserna av hela det globala börsraset, som bara kostade tio miljarder kronor mer, än den svenska lokala bankkrisen utreds ordentligt av experter verkar svenska politiker inte alls vilja utreda alla oegentligheter som begicks av bankerna under den svenska bankkrisen.

Jag frågar mig varför ?

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida