[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Ett välkommet besked !
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 3 april 2003

När jag först hörde att f d moderatledaren och den f d bankministern Bo Lundgren avsåg att avgå som partiledare för moderaterna den 1 april trodde jag först den var ett aprilskämt. Men som tur var besannades ryktet redan senare samma dag.

Det är inte alla som delar min åsikt. Den unge moderaten Henrik von Sydow, nybliven riksdagsledamot för moderaterna, är av en helt annan åsikt. Han anser fortfarande i en debattartikel i Aftonbladet den 2 april, ”att Bo Lundgren förtjänar betydligt mer respekt, än vad som ibland görs gällande.”

Om Henrik von Sydow anser att jag är respektlös, kanske han tänker på alla mina tidigare debattartiklar om Bo Lundgren i denna fråga, som jag bland annat gett uttryck för i såväl den tyvärr numera nedlagda tidningen Arbetet, som i pigga Aftonbladet. Förvisso tillhör jag en av Bo Lundgrens största kritiker, för den stora skada han gjorde Sverige som land under bankkrisen, som dåvarande bankminister i den moderatledda borgerliga regeringen.

För mig är det fortfarande en gåta hur Bo Lundgren kunde få efterträda Carl Bildt som partiledare i september 1999. Så hårt belastad som Bo Lundgren redan var för sitt agerande under bankkrisen. I riksdagsvalet förlorade år 2002 också moderaterna 7,6 procent av rösterna. Att Bo Lundgren trots detta omvaldes vid extra stämman i november 2002, visar bara att den dåvarande moderata valberedningen, hade dålig ekonomisk pejling vad som nyss hänt med den svenska ekonomin under bankkrisen.

 Ingen annan svensk politiker har lika mycket att stå till svars för som Bo Lundgren ! Genom sitt agerande under bankkrisen, där han godkände att Finansinspektionen nervärderade hela Sveriges fastighetsbestånd, medförde detta i praktiken att alla Sveriges fastigheter föll med mellan 50-70 i värde !

 60.000 friska företagare fick alla sina krediter felaktigt uppsagda av krisbankerna för att Bo Lundgren också godkände att krisbankerna med Gota Bank och Nordea i spetsen kunde säga upp krediterna för alla företag, ”som inte längre passade in i bankernas ”portfölj”. Som en direkt följd av detta ökade den svenska statsskulden med astronomiska tusen miljarder kronor, plus ränta, som hela svenska folket nu får vara med och betala tillbaka !

 Även om de flesta moderata ”broilerpolitiker” aldrig förstod de enorma förlusterna som Sverige som land gjorde under bankkrisen, börjar dom nu äntligen förstå varför Bo Lundgren snabbt förlorade i popularitet. Informationen om vad som skedde under bankkrisen har dom efter hand fått veta av mig och andra, som jag också skildrar i boken ”Från bankkris till börskris” (Bankrättsföreningen, 2003)

 Nej moderaterna skall vara ordentligt tacksamma att de blivit av med sin partiledare, som i praktiken införde planekonomi under bankkrisen, som höll på att försätta hela Sverige i statskonkurs !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida