[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Ett statsfinansiellt moras
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 17 april 2003

Den bedömning som framför i ett av avsnitten i min nyutkomna bok ”Från bankkris till börskris” (Bankrättsföreningen 2003) att Sverige riskerar att gå i statskonkurs, kan tyvärr bli besannad, betydligt snabbare än jag själv trodde.

Det statsfinansiella moraset i Sverige fortsätter. Trots att staten redan tvingats använda 250 miljarder för att betala ränta på statsskulden, ökar den svenska statsskulden på nytt. För år 2003 räknar finansminister Bosse Ringholm att underskottet blir 21 miljarder, som ökar till 27 miljarder nästa år. Pengarna räcker helt enkelt inte till för att stötta den offentliga finanserna, när en stor del av företagsamheten redan lämnat Sverige, med både kapital och ägande.

Hittills har regeringen inte lyckats pricka rätt när det gäller sysselsättningsmålen. Sverige har haft tre år av minskade inkomstökningar för hushållen. Företagsamheter i landet fortsätter att minska. Därför har regeringen inte råd med några höjningar av taken i föräldrarförsäkringen, som regeringen lovade före valet.

Finansminister Bosse Ringholm skyller krisen på Irakkriget. Men det resonemanget håller inte. Den svenska krisen är i allra högsta grad ”hemmagjord”. Den beror på den klantiga politiska hanteringen av bankkrisen, då den fd moderate bankministern Bo Lundgren sanktionerade krisbankerna med att tillåta bankerna att säga upp krediterna för friska företag ”som inte längre passade in i krisbankernas portfölj”. Hela Sveriges fastighetsbestånd nedvärderades med mellan 50-70%. Samtidigt som både Carl Bildt och Bo Lundgren försvarade den svenska kronan in absurdum.

Följderna känner vi numera väl till. 60.000 friska företagare dog sotdöden. Statsskulden ökade med astronomiska tusen miljarder kronor, plus ränta. 400.000 människor kastades ut i permanent arbetslöshet. Storföretagen såldes till utlandet. Nu börjar också småföretagen att fly från Sverige.

Nu anklagar den borgerliga regeringen socialdemokraterna för att ha köpt löften genom att ge löften som de inte kunnat infria. Den BNP-ökning som i höstas utlovades skulle bli 2,5 % visade sig bara bli 1,4%. I vilket fall blir det svårt för regeringen att klara tillväxtmålen när företagen har försvunnit.

Regeringen tvingas på nytt låna pengar till den löpande driften och bryter flera vallöften. Många människor är besvikna och förstår inte vad som har hänt, eftersom regeringen också mörklagt allt vad som hände under bankkrisen. Att statens finanser kärvar rejält verkar fortfarande ingen ta på allvar.

I stället för att i detta prekära läge stötta företagsamheten i landet tvingas arbetsgivaren betala ytterligare en vecka för dom som är sjukskrivna. När vare sig regeringen eller oppositionen förstått hur illa det ligger till för Sverige och vad felen består i, har landet inte mycket att hoppas på för framtiden.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida