[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Statens intresse går före rättvisan i Sverige !
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 19 april 2003

Svenska politiker tror att de står över lagen i den stora bankskandalen 1987 - 1993. Några av våra största dagstidningar vågar inte skriva om detta inflammerade ämne.

Det är därför det inte förekommer några större seriösa diskussioner om vilka som bär ansvaret för den självförvållade bankkrisen i pressen. Förutom den tidigare stora debatt jag haft i Svenska Dagbladet (SvD) och som vi fortfarande har på Bankrättsföreningens hemsida i detta ämne, har debatten nästa uteblivit.

Det hann bli över tusen inlägg på SvDs hemsida innan tidningen stoppade debatten. Inläggen ville aldrig ta slut. Debattinläggen i samma ämne på Bankrättsföreningens välbesökta hemsida, som "Rövarbaronen och företagstjuven"  Håkan Nordqvist gjorde allt för att stoppa, fortsätter däremot att strömma in.

Vi får inte glömma bort att Bankrättsföreningens webbmaster Börje Ramsbro först blev dömd i både tingsrätt och hovrätt, för att vi överhuvudtaget vågade debattera bankkrisen och skuldfrågan på vår hemsida, innan han till sist blev helt frikänd i Högsta domstolen (HD)

Vi kan således tacka HD och Europakonventionen (lagen om yttrandefrihet) för att Bankrättsföreningens hemsida finns kvar. Både Datainspektionen, tingsrätt, hovrätt och Åklagarmyndigheten gjorde sitt bästa för att stoppa yttrandefriheten i Sverige genom att försöka stänga Bankrättsföreningens hemsida !

Till sist blev även debatten om ansvarsfrågorna under bankkrisen på SvD:s webbsida för mycket för SvD. Tidningen var inte van vid så många inlägg i ett enda ämne. Detta resulterade till slut i att SvD redaktionsledning, av rädsla för att tappa alla storbanker som annonsörer i tidningen samt upprepade påtryckningar från den delstatliga storbanken Nordea, att SvD tog till det drastiska beslutet att helt enkelt stänga läsarnas egen ”öppen debatt”, vilket tidningen hittills förlorat på utan att förstå varför.

Läsarna som tidigare själva fick bestämma vilka debattämnen man ville diskutera på Svenska Dagbladets webbsida har nu inte längre denna möjlighet. På Dagens Nyheters (DN Debatts) webbsida har den aldrig funnits. Undra på sedan att DN fått problem med sin ekonomi och att ekonomiskt initierade läsare flyr tidningen !

Mats Bergstrand som sedan evigheter är debattredaktör för DN Debatt tillåter däremot ohämmat politiskt babbel på DN Debatt, om det är kända politiker som öppnar munnen. Men någon seriös ekonomisk debatt har aldrig funnits på DN Debatt.

En av de debattörer jag haft ett stort utbyte av under den långa debatten på SvD:s webbsida är Per Fredö. Trots att han ihärdigt försvarat moderaternas agerande under bankkrisen, och fortfarande gör det. När nu Bo Lundgren till sist tvingas avgå, påstår Per Fredö att det inte är min förtjänst. Där kan jag hålla med honom. Det är moderaterna själva som till sist fått upp ögonen för vad Bo Lundgren ställde till med under bankkrisen !

Orsaken till att Bo Lundgren fallit i onåd är att informationen till slut nått fram vad Bo Lundgren ställde till med under bankkrisen, när han sanktionerade nedvärderingen av hela Sveriges fastighetsbestånd med mellan 50 -70 % och tillät krisbankerna med Gota Bank och Nordea i spetsen att säga upp krediterna för friska företag som inte längre passade in i krisbankernas ”portfölj”.

De föredrag som jag hittills hållit i anslutning till utgivningen av boken Från bankkris till börskris” ( Bankrättsrföreningen, 2003) har fått ett oerhört genomslag, som jag aldrig kunde drömma om. Hittills har inte någon kunnat vederlägga de teser som jag framför i boken, som också tydliggör att ingen hittills lyckats ta Sverige ur krisen.

Att Sverige hittills lyckats undvika betalningsinställelse är att man med moderaternas tillstånd olagligen tagit 250 miljarder av pensionärerna pengar och länsat Riksbanken på en stor del av valutareserven.

Hela det gamla ATP-systemet kollapsade således i samband med bankkrisen !

Hade moderaterna varit rakryggade skulle dom aldrig samarbetat med socialdemokraterna under krisen på det sätt som medförde att Sverige med moderaternas och Bo Lundgrens hjälp i princip genomförde planekonomi under bankkrisen.

I stället ökade statsskulden till astronomiska tusen miljarder kronor plus ränta. 60.000 friska företag fick felaktigt sina krediter uppsagda. 400.000 personer kastades ut i permanent arbetslöshet.

Vad som nu måste görs när äntligen det moderata ”bunkergänget” med både Carl Bildt och Bo Lundgren försvunnit är att se till att de skyldiga straffas med långa fängelsestraff för vad de ställde till med.

Det kan inte vara rimligt att Nordeas tidigare VD Hans Dalborg, som svindlat bankens aktieägare och staten på ofattbara 5.2 miljarder i samband med bankens nyemission 1991 får serafimerorden och blir vald till bankens styrelseordförande, när han skall in i fängelse !

Många politiker både till höger och vänster som var med och stjälpte Sverige under bankkrisen sitter fortfarande kavar på sina poster. Erik Åsbrink som ordförande i Etik & Förtroendekommissionen för att utreda oegentligheter, när det är hans eget agerande under bankkrisen som borde utredas !

Nu måste staten skipa rättvisa ! De fastighetsägare och företagare som orättfärdigt drabbades under bankkrisen måste få upprättelse !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida