[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


En ursäkt räcker inte !
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 4 maj 2003

Efter 548 olika inlägg på Svenska Dagbladets webbsida där jag själv aktivt deltar, under rubriken ”registreringen var omfattande”, som handlar om socialdemokraternas och fackets olagliga ”åsiktsregister” och Nordeas ( fd Nordbankens) lika olagliga och kränkande ”dödsskalleregister” börjar även Dagens Nyheters debattsida vakna till liv och intressera sig för denna debatt.

Det sker genom att en av avslöjarna till ”åsiktsregistret,” DN-journalistern Peter Bratt som tillsammans med Jan Guillou och Håkan Isacsson blivit fängslade och inspärrade efter att ha avslöjat socialdemokraternas och fackets olagliga ”åsiktsregister” i DN den 3 maj, först 30 år efter kränkningen, kräver en ursäkt från regeringen för att de blivit straffade för att ha avlöjat registret.

Ursäkten begärs av Bratt efter det att han förstått att det inte lönar sig att begära resning i målet. Eftersom Håkan Isacsson hunnit avlida är det bara Peter Bratt som undertecknat debattartikeln. Varför Jan Guillou, som vanligtvis brukar vara på alerten när det gäller frågor om yttrandefrihet, lyser med sin frånvaro i detta sammanhang förstår jag inte.

Eftersom ”åsiktsregistret” fanns kvar ända fram till 1998, är detta ärende fortfarande inte preskriberat. Rikspolischefen Sten Heckscher som väl känner till upphovsmännen bakom detta register, borde därför omgående reagera genom att se till att de som varit ansvariga inom socialdemokraterna och facket för detta register äntligen får sitt rättmätiga straff.

Samtidigt bör han vidta omedelbara åtgärder mot de ansvariga inom Gota Bank och Nordea, och de som ligger bakom dessa bankernas olagliga register eller avgå, eftersom han sedan 1998 även känner till vilka som ligger bakom dessa register !

Nordeas ”dödsskalleregister” överfördes till rikspolisstyrelsen redan 1993 och har sedan dess använts för att förtala och kränka den bankkunder hos våra domstolar och polis och åklagare som både Gota Bank Nordea befinner sig i tvist med p g a dessa bankers olagliga agerande under bankkrisen.

Min uppfattning som arbetande styrelseordförande i de två oberoende föreningar som företräder bankkunderna, delas av medlemmarna i såväl Bankrättsföreningen som Sveriges Bankkunders Riksförbund, är att det inte räcker med en ursäkt. De skyldiga måste få kännbara fängelsestraff för den skada de orsakat genom att förtala och kränka oskyldiga medborgare och dessutom beblanda dem med banditer och mördare för att få dessa register att verka mer trovärdiga.

Min uppfattning är också att den parlamentariska kommission som 1999 äntligen påbörjade granskningen av ”åsiktsregistret” också sätter igång med att granska bankernas olagliga ”dödskalleregister” som används för att förtala och kränka de bankkunder man befinner sig i tvist med omgående börjar sitt arbete med granskningen av dessa register.

Det räcker således inte med en ursäkt från regeringen för att ha förtalat och skadat oskyldiga människor. De skyldiga måste få sina rättmätiga straff om tilltron för det svenska rättsväsendet skall kunna återställas !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida