[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Regeringen fortsätter förfölja företagen !
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 8 maj 2003

När regeringen i höstas tillsatte Etik- och Förtroendekommissionen var detta ett försök att flytta fokus, från granskningen av bankerna och regeringen till företagen. Syftet var att den vägen undvika att göra en ordentlig granskning kring vad det var som hände under den svenska bankkrisen.

Den oberoende kommission som riksdagens beslutade om för mer än ett år sedan har fortfarande inte blivit tillsatt. Den skulle ha granskat bankernas och politikernas olagliga ageranden under bankkrisen.

Det var under denna period man tillät nedvärderingen av hela Sveriges fastighetsbestånd med mellan 50 - 70% . Det skedde bara för att det skulle blir lättare för bankerna att säga upp krediterna för fastighetsbolagen. Samtidigt som bankerna inte längre behövde hålla sina kreditlöften eller överenskomna räntor.

Att man inte redan tillsatt en oberoende kommission, kan också bero på att jag redan skildrat många av dessa händelser i ett stort antal artiklar i dags - och fackpress och i den nyutkomna boken: ”Från bankkris till börskris”  (Bankrättsföreningen, 2003) , som fått mycket större uppmärksamhet hos både allmänhet och bokhandlare, än vad socialdemokraterna och moderaterna önskat.

Anfall brukar vara bästa försvaret. Det har regeringen redan bevisat genom att hittills lyckas stoppa tillsättningen av den oberoende kommissionen. I stället har man tillsätt en Etik- och Förtroendekommissionen, med politikern Erik Åsbrink som ordförande. Syftet med denna kommission är att flytta fokus kring vad som hände under bankkrisen och alla olagligheter som då begick, genom att i stället ytterligare misstänkliggöra företagen.

Samtidigt som man gör detta fortsätter företagen att fly från Sverige. Konkurserna fortsätter också att öka lavinartat. Med hela 15 % bara under april månad. Då gick 657 företag i hela landet i konkurs. Hittills har företagskonkurserna ökat med hela 13 procent jämfört med samma period förra året. Storstäderna står för hälften av alla konkurserna.

I stället för att granska de lagar som gör att företagen går under, behövs fler lagar mot företagen, tror Erik Åsbrink. Han hävdar på fullt allvar att finanssektorn är en av de branscher som absolut måste rycka upp sig för att återfå allmänhetens förtroende. Men det är inte där skon klämmer. Vilket Åsbrink mycket väl känner till.

Det var ju för att man inte följde lagstiftningen under bankkrisen som krisen fick så stora effekter för Sverige. Större effekter än någon annan finanskris i något annat land. Statsskulden ökade med astronomiska tusen miljarder kronor plus ränta ! 400.000 människor kastades ut i permanent arbetslöshet.

Erik Åsbrink var under stora delar av 1980- och 90-talen verksam på Finansdepartementet som var den myndighet som tillsammans med Finansinspektionen redan 1990 tillät Gota Bank och Nordea (gamla Nordbanken) att bedriva bankverksamhet, trots att bägge dessa banker redan den 1 februari 1990 var skyldiga att begära sig själva i konkurs.

Erik Åsbrink vill därför utreda själv, i stället för att bli utredd. Wasakronan där han själv var VD under en period, med frikostigt fallskärmsavtal, var ju en av de aktörer som tillsammans med AP-fastigheter kunde lägga beslag på en del av bytet från bankkrisen.

För att utreda hur företagen skall behandlas i fortsättningen var ju Åsbrink och hans gelikar i väg och festade runt i New York för bara några veckor sedan. I bästa SL-stil. Men det är inte genom att festa runt i New York, som man lär sig hur företagen skall överleva i Sverige.

Det var ju från början inte heller företagen som skulle utredas, utan våra banker och politiker som under senare delen av bankkrisen, under bland annat den nyligen avsatte partiledaren och f d ”bankministern” Bo Lundgrens ledning, i bästa Mugabe-stil misshandlades en stor del av framtidsföretagen till döds, under den svenska bankkrisen. Som en direkt följd av dessa händelser såldes sedan börsbolagen till utlandet. 60.000 skötsamma företag fick sina krediter uppsagda, alldeles i onödan.

Det är således inte en fråga om att självregleringen å vissa områden inte varit tillräckligt kraftfull, som Erik Åsbrink hävdar. Den stora frågan är varför både den socialdemokratiska regeringen och senare även den borgerliga regeringen under Carl Bildts och Bo Lundgrens ledning inte följde lagstiftningen under bankkrisen. En fråga som en oberoende kommission skulle kunna besvara ordentligt, om regeringen följer riksdagens redan fattade beslut i denna fråga !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida