[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Dagens Nyheters förlorade heder
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 9 maj 2003

Dagens Nyheter (DN) har problem. När det gäller upplagan har DN numera blivit omsprungen av såväl Aftonbladet som gratistidningen Metro. DN:s ekonomi haltar. Trovärdigheten har fått sig en allvarlig knäck. Problemen är självförvållade. Bl. a. på grund av den subjektiva rapportering om den svenska bankkrisen 1987 - 1993.

Redan nyhetsförmedlingen kring den förra ekonomiska krisen under 1900-talet, valde DN att ta ställning mot Ivar Kreuger, och för de dåvarande svenska storbankerna. DN:s osakliga rapportering kring Kreugerkraschen för mer än 70 år sedan skapar fortfarande rubriker. Sedan dess har DN:s ekonomiska och politiska rapportering alltmer börjat ifrågasättas av olika ekonomiska och politiska bedömare både i Sverige och utomlands.

Dagens Nyheters debattsida har blivit ett forum för politiskt pladder .Där kan politiker av olika kulörer för de politiska partierna breda ut sig hur mycket som helst. Inläggen tillåts inte att bemötas med kritiska svarsinlägg som de förtjänar.

Tidigare har även författaren Lars-Jonas Ångström kritiserat DN för den subjektiva rapporteringen i samband med mordet på Ivar Kreuger i boken ”Därför mördades Ivar Kreuger” (Sellin & Blomquist Förlag i samarbete med DSM, 1990)

Tio år senare upprepas den skarpa kritiken mot DN för den ekonomiska rapporteringen under Kreugerkraschen av Fil Dr Sven Olof Arlebäck i boken ”Kreugerkraschen Storbankernas verk” (Wallgårds Förlag,2000)

Själv har jag mer än någon annan blivit censurerad på DN:s debattsida. Ingen av mina mer än 200 publicerade artiklar om bankkrisen har blivit publicerade på DN Debatt. Artiklar som sedan DN Debatt sagt nej, kunnat publicerats i både Aftonbladet, Dagens Industri, Finans Tidningen, Svenska Dagbladet, landsortspress, eller i fackpress.

Censuren mot mig på DN: debattsida som nu pågått i mer än tio år, har på senare år även innefattat DN:s webbsida, där debattredaktören inte har tålt att jag kritiserat de många olagliga expropriationer av fastigheter och företag som skedde i Sverige i början på 90-talet.

Vad Dagens Nyheter försöker dämpa eller ignorera, är kritiken mot att 60.000 friska företag, som fick sina krediter felaktigt uppsagda under bankkrisen. Och det idiotiska försvaret av svenska kronan, som försvarades in absurdum av moderaterna. Vilket också bidrog till att den svenska statsskulden ökade med astronomiska tusen miljarder kronor plus ränta.

När som jag har gjort går tillbaka tio år i tiden och studerar DN:s rapportering av bankkrisen, domineras artiklarna av bolag som fått sina krediter uppsagda. Trots att det var krisbankernas som var på obestånd. I dag vet vi ju att både Gota Bank och Nordea (gamla Nordbanken) var på obestånd redan den 1 februari 1990, och därför skyldiga att begära sig själva i konkurs.

Men några artiklar om Gota Bank och Nordeas skyldigheter att begära sig själva i konkurs i dessa sammanhang har jag inte kunnat finna i DN. I stället valde krisbankerna med Gota Bank och Nordea i spetsen att försätta sina kunder i konkurs, vilket inte heller framgår av DN:s subjektiva nyhetsrapportering.

På senare tid har kritiken mot DN ekonomiska rapportering ökat i styrka. Så sent som den 8 maj i år kritiserades DN under ett välbesökt Rotaryföredrag, av de betydelsefulla medlemmarna i Tysklands advokatsamfund, Jur dr Henning Witte för den stötande desinformation som DN gjorde sig skyldig till i samband med Kreugerkraschen.

Allt fler börjar också kritisera Mats Bergstrand på tidningens debattsida, för att censurera obekväma svarsinlägg i både tidningen och på nätet, i väsentliga frågor som rör den svenska bankkrisen.

Vad är det då DN inte vill höra talas om ? Det är tydligt att DN ogillar att jag kritiserar Carl Bildt och Bo Lundgren för deras roll under bankkrisen. Att jag tydliggör hur Lundgren var med och godkände att krisbankerna försatte friska företag i konkurs.

Att moderaterna godkände Finansinspektionens instruktioner 1991 (FFFS 1991:10) och 1992 (FFFS 1992:25) som innebar att bankerna olagligen kunde expropriera tillgångar för skötsamma fastighetsägare, vill DN inte heller höra talas om. I stället låter man den f d partiledaren och ”bankministern” Bo Lundgren på DN:s debattsida i olika omgångar i allmänna ordalag ondgöra sig över vänstervridningen (!)

I början av 1990, den 1 februari, påbörjades de ny kapitaltäckningsreglerna som innebar en katastrof för de kunder som investerat i fastigheter och företag. Eftersom bankerna inte brytt sig om att ta hänsyn till kapitaltäckningsreglerna som började gälla den 1 februari 1990.

Det är denna kris mellan 1987 - 1993 som jag själv utförligt skildrar i boken ”Från bankkris till börskris” (Bankrättsföreningen, 2003) som DN inte vill berätta sanningen om. Precis som man undanhöll sanningen kring Kreugerkraschen för sina läsare under 30-talet

För DN räcker det således inte längre att be om ursäkt. Tidningen måste börja tänka om, om den vill fortsätta att behålla sina läsare, och återfå sin förlorade heder !

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen
Författare och skribent i finansrättTack besöket och välkommen åter!
Hemsida