[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Marknaden bestämmer, inte Moderaterna
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 15 maj 2003

Vill moderaterna ha planekonomi ? Frågan är berättigad efter vad som skedde under bankkrisen under den borgerliga regeringsperioden 1991 - 1994, när den moderate bankministern Bo Lundgren både 1991 och 1992 sanktionerade Finansinspektionens olagliga och rättsvidriga nedvärdering, av hela Sverige fastighetsbestånd.

Den olagliga Nedvärderingen av fastigheter skedde bara för att det skulle bli lättare för krisbankerna med Gota Bank och Nordea (gamla Nordbanken) i spetsen att säga upp krediterna för skötsamma företag. Mot den bakgrunden finns det ingen som helst ursäkt för moderaternas beteende under bankkrisen, som mest bestod i det idiotiska kronförsvaret och att stötta krisbankerna, på bankkundernas bekostnad.

Konsekvenserna av nedvärderingen framkom tydligt redan för tre år sedan i samband med seminariet den 9 maj år 2000, som ägde rum med några av landets främsta experter på finansiell kris, finans - och bankrätt.

Konferensen ägde rum då det framkommit att flera rättsliga instanser visat att den politiska rättstillämpningen i våra domstolar, gör de svenska storbankerna näst intill oantastliga i många viktiga finansrättsliga frågor, som rör förhållanden mellan bank och kund.

Seminariets inriktning kom därför mest att handla om banker och myndigheters felaktiga ageranden under bankkrisen. Och de olagliga politiska besluten som togs i samband med handläggningen av den svenska bankkrisen, som orättfärdigt gynnade krisbankerna på bankkundernas bekostnad.

Bo Lundgren medverkade i konferensen i sin egenskap av f d bankminister. Jag själv deltog i egenskap av ordförande i Bankrättsföreningen och skribent i finansrätt. Vi medverkade således både i seminariet och den efterföljande diskussionen, där alla de närvarande politiska partierna (utom socialdemokraternas Erik Åsbrink som inte kom, trots att han anmält sig) lovade verka för att det skulle komma till stånd en oberoende utredning, om den politiska och rättsliga handläggningen av bankkrisen.

Sedan dess har Bo Lundgren gjort allt för att stoppa alla former av utredningar. Han har också hunnit bli sparkad som partiledare för moderaterna för vad han själv ställde till med, under Sveriges största finansiella kris genom tiderna.

Grunden för de grava anmärkningar som vid flera tillfällen under konferansen riktades mot både Finansinspektionen och moderaterna för dess nya värderingsregler FFFS 1991:10 och FFFS 1992: 25 visade sig vara helt riktiga. Dessutom hade bankerna redan innan besluten fattades, utnyttjat de nya värderingsreglerna, som i praktiken nedvärderade hela Sveriges fastighetsbestånd med mellan 50 -70%.

Under den tioårsperiod som förflutit sedan den svenska bankkrisen (1987 - 1993) tog slut har det förekommit tusentals civilrättegångar mellan bankkunderna och bankerna. Än i dag pågår fortfarande hundratals processer mot bankerna runt om i landet. Bara i Stockholms tingsrätt fram till slutet av bankkrisen 1993 förekom ca tvåtusen processer mot Nordea.

Mot den bakgrunden och det faktum att många bankkunder i relation till bankernas ekonomiska möjligheter till kunnig juridisk expertis saknar likvärdig utgångspunkt för sina processer, samt mot bakgrund att Sverige kan drabbas av en liknande finansiell kris i framtiden, ansåg alla de närvarande att en oberoende kommission borde komma igång med sitt arbete snarast möjligt.

Trots detta gemensamma ställningstagande och trots att Sveriges riksdag också beslutat om en oberoende kommission som skall granska bankkrisen fortfarande inte kommit till stånd, trots att beslutet i Sveriges riksdag fattades för mer än ett år sedan.

Jag frågar mig varför ? Kan det bero på att moderaterna inte vill ha någon utredning för att deras egna skumraskaffärer under bankkrisen inte tål dagsljus, och att socialdemokraterna som inte en kom till konferensen också gör allt för att stoppa en oberoende utredning om Sveriges genom tidernas största kris ?

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida