[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Dagens Nyheter censurerar sanningen
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 21 maj 2003

Tio år efter bankkrisen fortsätter fortfarande Dagens Nyheter (DN) att censurera inlägg som berättar vad som orsakade den svenska bankkrisen (1987 - 1993), som med vilka mått man än mäter, måste betraktas som den största ekonomiska rättsskandalen i Sveriges historia.

Både i min egenskap av ordförande i de två största oberoende organisationerna som företräder bankkunderna, Bankrättsföreingen och Sveriges Bankkunders Riksförbund, och som oberoende skribent i finansrättsliga frågor, har jag mer än någon annan berättat vad som hände under bankkrisen. Debattredaktören Mats Bergstrand har under samma period, under tio år efter bankkrisen systematiskt censurerat alla mina inlägg och repliker under DN Debatt.

Om dessa artiklar inte kunnat publicerats i andra tidningar kunde jag trott att detta berodde på att jag inte kunde uttrycka mig tydligt i debatten, eller att vad jag säger inte kan anses tillräckligt trovärdigt. Men under samma period har samma inlägg som först censurerats av Mats Bergstrand, sedan kunnat publicerats i såväl rikspress, lokalpress som facktidningar.

Sålunda har jag under denna period ibland kunnat publicera de artiklar som först refuserats av Mats Bergstrand på DN kunnat publicera som debattartiklar ibland annat i Aftonbladet, Arbetet, Dagens Industri, FinansTidningen, Göteborgs Posten, Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet.

Vad är det då Mats Bergstrand inte gillar ? Framför allt har han ha opponerat sig mot min beskrivning att den dåvarande bankministern Bo Lundgren sanktionerade nervärderingen av hela Sveriges fastighetsbestånd under krisen, vilket skedde både 1991 och 1992 med hjälp av Finansinspektionen, bara för att det skulle bli lättare för krisbankerna att säga upp krediterna för skötsamma fastighetsägare och företag som inte längre passade in i krisbankernas ”portfölj.”

Mats Bergstrand verkar inte heller ha förstått att de ”skräpkreditföretag” som bankerna använde sig av för att försätta sina kunder i konkurs i princip är olagliga. Självfallet skall en bank inte ostraffat kunna låta bli att infria skriftliga kreditlöften och ekonomiska utfästelser för att sedan kunna föra över sina kunder för slakt, till olika statliga ”skräpkreditföretag” som Retriva och Securum.

Dessa beslut som sanktionerades av den f d ”bankministerns” och f d partiordföranden Bo Lundgren, som nyligen sparkades av moderaterna, innebar ju i praktiken införandet av planekonomi i Sverige !

Varför detta skedde, var för att den vägen låta bli att återbetala övervärdena till sina kunder genom ordentliga värderingar och pantrealisationer som lagen föreskriver.

Facit av finanskrisen är förskräckande ! Det är denna verklighet skriver jag om i boken: ”Från bankkris till börskris” som nyss utkommit.(Bankrättsföreningen, 2003) 60.000 friska företag fick sina krediter uppsagda alldeles i onödan. Den svenska statsskulden under den borgerliga regeringsperioden ökade med astronomiska tusen miljarder kronor, plus ränta. 400.000 människor kastades ut i permanent arbetslöshet.

Dagens Nyheter fortsätter således att desinformera om verkliga händelser som man började med redan under 30 - talet.

Redan några timmar efter Ivar Kreugers plötsliga frånfälle lördagen den 12 mars 1932 trummade Dagens Nyheter ut lögnen om att Ivar Kreuger skjutit sig efter ett nervöst sammanbrott.

Dagen därpå utkom Dagens Nyheter med en förstasida som dominerades av en bevisligen osannfärdig historia refererande till ett - enligt tidningen - efterlämnat och på engelska avfattat avskedsbrev ställt till gode vännen och närmaste medarbetaren Krister Littorin.

Enligt detta brev skall Ivar Kreuger ha skrivit att ”hans läkare i Amerika enträget förklarat för honom att han måste dra sig tillbaka från alla sina affärer” vilket också är osant. Dagens Nyheter skyllde således Kreuger-kraschen på Ivar Kreuger, när det var hans fiender som orsakade kraschen i hans imperium, vilket tydligt framgår av Fil Dr Sven Olof Arlebäcks bok: Kreugerkraschen Storbankernas Verk (Wallgårds Förlag, 2000)

Kreugerkraschen fick små återverkningar på hela den svenska ekonomin. Resultatet av bankkrisen är katastrofalt. Friska företag gick i konkurs. De svenska storföretagen såldes till utlandet eller försvann utomlands. Hela Sverige höll på att gå i statskonkurs !

På samma sätt som under Kreugerkraschen desinformerar Dagens Nyheter av bankkrisen. Det gör tidningen genom att påstå att det var bankkunderna som orsakade bankernas obestånd, när det i själva verket var bankerna själva med Gota Bank och Nordea i spetsen som var på obestånd redan den 1 februari 1990 för att bankerna uppfyllde sin lagstadgade kapitaltäckningsgrad. Såväl Gota Bank som Nordea (gamla Nordbanken var skyldiga att begära sig själva i konkurs !

Det rättsliga efterspelet är långt ifrån avslutat. Även den svenska regeringen gör som under Kreugerkraschen. Genom att hemligstämpla alla väsentliga händelser. Under kreugerkraschen varade hemligstämplingen under 68 år, varför ingen av de finansiella aktörerna kunde straffas.

Hur länge tänker regeringen hemlighålla vad som hände under bankkrisen ? Hur länge tänker Dagens Nyheter låta bli att berätta vad det var som verkligen hände ? Hur länge tänker Mats Bergstrand censurera mina inlägg på DN Debatt ?

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida