[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Banker bäddar för bråk
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 30 maj 2003

Den etiska medvetenheten i bank- och finansbolagen i Sverige är låg, eller mycket låg. Var fjärde anställd inom den finansiella sfären är mycket missnöjda med hur det egna företagen hanterar etiska och moraliska frågor.

Det visar en utredning som Finansförbundet gjort, som presenterades den 27 maj 2003.

Tre av fyra anställda i finansföretagen som deltagit i enkäten svarar också, att man inte alls diskuterar etiska frågor inom företagen.

Trots att alla bolagen officiellt har en etisk policy. Orsaken enligt mitt förmenande är att ledningen inom bankvärlden och finansföretagen inte följer sin egen politik i etiska frågor. Därför vill man heller inte öppet diskutera dessa frågor vare sig internt eller externt.

Den fråga som därför först måste besvaras är hur bankerna tillåts agera mot sina kunder. Och varför man över huvud taget inte vill diskutera de etiska frågor, som både handlar hur man behandlar sina kunder och uppträder som rådgivare för sina kunder.

Det gäller både bankernas och finansbolagens ansvar för allt vad dom ställde till med under bankkrisen, och rådgivaransvaret under börskrisen som jag också speglar i den nyutkomna boken: ”Från bankkris till börskris” (Bankrättsföreningen, 2003)

När det gäller bankkrisen är det lätt att konstatera att bankerna ostraffat kunde behandla sina kunder efter eget godtycke och hur dom ville, utan någon som helst rädsla för straffrättsliga repressalier.

Därför försvann 60.000 friska framtidsföretag. 400.000 människor kastades ut i permanent arbetslöshet. Den svenska statsskulden steg till astronomiska tusen miljarder kronor, plus ränta ! Hela Sverige höll på att gå i statskonkurs.

Samma förhållande gällde under börskrisen. Bankerna slutade betala ränta på insatt kapital. Därigenom tvingade de många av sina kunder att börja spekulera i stället för att spara. Samtidigt som bankernas började hårdsälja olika aktie- och fondandelar till sina kunder. Andelar som man sedan inte brydde sig om att sälja i tid, trots att aktiekurserna bara sjönk.

Både under bankkrisen och börskrisen blev effekten densamma. Bankerna berikade till slut bara sig själva. Samtidigt som både företagens och flertalet privatpersoners kapital urholkades. Först nu, när vi nu står med hela facit i hand, har arbetet börjat med att ta fram en ny lag om finansiell rådgivning startats.

En lagrådsremiss beräknas vara klar i dagarna. Den nya lagen som skärper kraven på ekonomisk rådgivaransvar för bankerna, väntas träda i kraft först vid halvårsskiftet 2004 !

När det gäller krisbankernas kriminella agerande under bankkrisen stöttades krisbankerna av den f d ”bankministern” Bo Lundgren, som tillät krisbankerna att säga upp krediterna för friska företag, samtidigt som han sanktionerade den olagliga nedvärderingen av hela Sveriges fastighetsbestånd med mellan 50 - 70 %.

Därför har någon ny lagstiftning som skall skydda bankkunderna från felaktiga uppsägningar av krediter och brutna kreditlöften ett decennium efter bankkrisen, fortfarande inte påbörjats.

Moderaterna tycks dela socialdemokraternas socialistiska uppfattning om att man inte behöver skydda företagen mot bankerna. Därför har den oberoende utredning som skulle utreda bankernas och politikernas agerande under bankkrisen, fortfarande inte tillsatts. Trots att det var riksdagen som beslutade om en sådan utredning för mer än ett år sedan.

Moderaterna och socialdemokraterna tycks vara överens om att det är viktigare att skydda bankernas och politikernas olagliga ageranden under bankkrisen, än att skydda företagen mot liknande övergrepp i framtiden.

Inte undra på att företagsamheten stadigt minskar. Att företagsnedläggelserna fortsätter. Och att många företagare flyr till utlandet med hela sin verksamhet !

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida