[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Därför häcklas Heckscher !
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 3 juni 2003

Det är inte bara 95% av 22.000 polisanställda som är missnöjda med Rikspolischefen. Även den svenska allmänheten rasar mot Sten Heckscher, för att han vare sig vidtar åtgärder mot upphovsmännen till fackets och socialdemokraternas ”åsiktsregister”, och Nordeas lika kränkande och olagliga s k ”dödsskalleregister” som Dagens Nyheter skrev om redan 1998.

Vad är det då som får sinnet att rinna på medborgarna för dessa olagliga register ? Det är för att rikspolischefen både sitter inne med kunskapen om vilka som är upphovsmännen till bägge dessa register, och vilka det är som försett registren med uppgifter.

Och för att han inte gör något åt saken.

I bägge dessa register som fått stor spridning hos våra domstolar, polis och åklagare, blandas sanning med osanning. I åsiktsregistret förekommer uppgifter som inte alls stämmer med verkligheten. Samma sak gäller det s k ”dödsskalleregistret” där helt oskyldiga människor beblandas med banditer och mördare, bara för att banken skall vinna fördelar mot dem man processar i domstol !

När det gäller det s k ”åsiktsregistret” så behöver bara Sten Heckscher läsa innantill för att förstå att uppgiftslämnarna inte kan få någon immunitet mot detta register. Det framgår av det digra arbetet ur statens offentliga utredningar (SOU 2002:87) som både jag och Heckscher har tillgång till. Utredningen visar att fortfarande har inte alla hunnit dö undan som svarat för uppgifterna till detta register.

När det gäller ”dödsskallergistret” har både Sten Heckscher och jag tillgång till dessa register. Heckscher har bevisligen känt till vilka som varit uppgiftslämnare ända sedan 1998, utan att vidtaga några åtgärder mot dessa, vilket varit och är hans skyldighet !

Som både politiker och rikspolischef borde Sten Heckscher slagit larm för länge sedan. Men eftersom han också samarbetar med SÄPO i olika frågar tycker han säkert att det varit helt i sin ordning att både facket och socialdemokraterna samarbetat med SÄPO för att registrera människor med annan politisk uppfattning, än den som är rådande i fackliga och socialdemokratiska kretsar.

När det gäller Nordeas kränkande och olagliga ”dödsskalleregister” var ju avsikten från början att polisen skulle samarbeta med Nordea och de som förde dessa register. Nu blev det inte så, eftersom både Dagens Nyheters reportrar, jag själv och andra hann reagera i tid.

Till och med Europaparlamentets fd talman Nicole Fontaine har i skarpa ordalag kritiserat Sverige att tillåta denna olagliga och kränkande registerhantering, som fortfarande pågår ! Senast för några månader sedan blev registeransvariga bötfällda för denna skumma hantering i Svea Hovrätt, utan att samma upphovsmän blivit föremål för förundersökning och åtal !

Men från rikspolischefen har inte några åtgärder vidtagits, förutom det lama försöket att skyla över hanteringen genom en tidigare anmälan från Heckscher till JK, som sin vana trogen inte heller brukar agera i politiska sammanhang som de borde. Följden blev att JK:s utredning bara handlade om polisens inblandning i ”dödsskalleregistret.”

Någon sanktion via polis och åklagare mot uppgiftslämnarna, som både Sten Heckscher och jag själv känner till vilka dessa är, gjordes aldrig. Det är således för att Heckscher fullständigt struntar i sitt ämbetsmannaansvar som rikspolischef som han häcklas !

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida