[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Sverige halkar efter
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 24 juni 2003

Det var den omilda behandlingen av företagare under den bankkrisen ,  som jag tidigare i detalj skildrat i min bok ”Från bankkris till börskris” ( Bankrättsföreningen, 2003) som gör nu att Sverige ytterligare halkat ner i den ekonomiska ligan.

En nyligen publicerad studie studie från ”World Competetition Yearbook” bekräftar denna ekonomiska nedgång. Sverige har trillat ner från åttonde till elfte plats i den internationella konkurrenskraftsligan för år 2002. Orsakerna är flera. Eftersom framtidsföretagen försvann under bankkrisen, och storföretagen såldes utomlands, finns det inte längre så stor växkraft kvar inom de svenska företagen.

En annan viktig orsak är det höga skattetrycket, den minskade exporten och sämre statsfinanser, som hjälper till att sänka betyget av det ekonomiska Sverige i den internationella studien.

Det är det schweiziska forskningsinstitutet IMB, som svarat för undersökningen. Institutet rankar varje år 49 länder i världen efter sammanlagt 314 kriterier. Framför allt handlar det om olika länders ekonomiska utveckling. Men också hur mycket pengar som satsas på forskning och utveckling.

I studien försvarar USA sin position som världens mest konkurrenskraftiga nation. I tre av de fyra undersökta huvudkategorierna, är USA överlägset bäst. Vilket inte är så förvånande när man ser de politiska skillnaderna mellan Sverige och USA. Och hur man betraktar företagare i Sverige och i USA. 

I jämförelse med USA måste Sverige betraktas som ett rent socialistiskt land, med en konfiskatorisk beskattning, och med avsaknad av all respekt för äganderätten.  Däremot så hävdar sig Finland väl. I fjol hade Finland avancerat till en hedrande tredjeplacering, med bara Singapore och USA framför sig.

Min uppfattning är att det är den inslagna folkhemsvägen fram till någon slags inbillad jämlikhet, samt krisbankernas utslagning av företag under bankkrisen 1987 – 1993, som gör att Sverige raskt håller på att förvandlas från folkhem till fattigstuga.

I en ny doktorsavhandling vid Stockholms Universitet, ”Den nationella drömträdgården” av Jacob Westberg,  visar tydligt att bilden av Sverige som den uppfattas av allmänheten och presenteras av politikerna, inte nödvändigtvis behöver vara sann.

Det räcker med att folk tror på denna bild, för att majoriteten av svenskarna skall fortsätta rösta socialistiskt, och för att den borgerliga oppositionen inte skall våga föreslå nödvändiga radikala förändringar. Vilket har varit och är förödande för Sverige eftersom landet behöver ett nytt politiskt ledarskap, som inte sneglar till vänster så fort de skall fattas några viktiga politiska beslut.

Den ekonomiska utvecklingen för Sverige under de sista 30 åren visar tydligt att  ”den svenska modellen” inte är någonting att ta efter. Snarare bör man avråda andra länder för att följa Sveriges politiska väg, när vi nu ser det dystra resultatet av denna politik.

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida