[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Vänd motvinden till medvind !
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 25 juni 2003

Medan utröstade politiker i Sverige uppbär orimliga livstidspensioner, tvingas många företagare som felaktigt fått sina krediter uppsagda och tillgångar beslagtagna under den svenska bankkrisen 1987 - 1993, att leva på existensminimum.

Förutsättningarna för att vinden skall vända i Sverige är att landet på nytt börjar prioritera företagsamheten. Vi måste bli återhållsamma med de offentliga utgifterna för att få landet på fötter igen. Något som fortfarande inte märks, vare sig i den offentliga förvaltningen eller bland svenska kommuner och landsting.

Ralf Lédel (m) som efter valet 2002 blev utröstad för han gravt hade missköt sitt politiska arbete i landstinget, måste skratta hela vägen till banken varje månad. Som ”belöning” för sitt misslyckande blivit rikligen arvoderad. Vad han bland annat ställde till med, var att han struntade i att följa Stockholms längs landstings budget.

Resultatet blev ett ytterligare minus i kassan på ca 2 miljarder kronor för Landstinget. Allmänheten tappade förtroendet och röstade bort Lédel. Revisorerna inte kunde godkänna bokslutet.

Trots att Lèdel ännu ej uppnått pensionsålder, kan han nu varje månad livet ut  kvittera 46.063 kronor. Dessutom tjänar han ytterligare 11.300 kronor i årsarvode, för att han fortfarande lyckats med konststycket att klamra sig fast i landstingsfullmäktige. Trots att han redan blivit bortröstad, kan han även i fortsättningen leva gott på skattebetalarnas bekostnad.

Många företagare som orättfärdigt blev av med sina företag och fick alla sina värdefulla tillgångar beslagtagna av krisbankernas ”skräpkreditföretag” under bankkrisen, är skuldsatta för resten av livet. De tvingas leva på existensminimum. Det är följden av att den f d ”bankministern” Bo Lundgren (m) godkände att krisbankerna kunde säga upp krediterna för friska företag. Dessutom såg han till att hela den svenska fastighetssektorn nedvärderades med mellan 50-70%, vilket i praktiken innebar planekonomi för skötsamma fastighetsägare.

Efter sin fadäs tvingades Lundgren bort från sitt partiledarskap i moderaterna. Med honom försvann hela det gamla ”bunkergänget” i ledningen, till nya politiska toppjobb inom andra sektorer, som de inte heller förtjänat.

Trots sitt stora misslyckande sitter Lundgren fortfarande kvar som riksdagsman och politiker. Han tillåts tjäna ca 100.000 kronor per månad i lön, när han i stället borde ställas inför riksrätt för vad han ställde till med under bankkrisen, som jag tidigare utförligt skildrat i min bok: ”Från bankkris till börskris” (Bankrättsföreningen, 2003)

Medan politikerna, från vänster till höger, fortsätter att sko sig på allmänhetens bekostnad, fortsätter konkurserna att öka i Sverige. Resultatet hittills i år, visar en ökning på dramatiska elva procent. Bara under förra året dog 2.977 företag sotdöden. I år är siffran redan uppe i 3.249 företag.

FöretagarFörbundet verkar vara den enda organisationen som genom sin pigga tidning Fria Företagare tillräckligt kraftfullt reagerar mot hur illa bankerna och staten tillåts behandla företagarna i Sverige.

Däremot har vare sig organisationen Svenskt Näringsliv eller Företagarna visat framfötterna och agerat som de borde, genom att försvara näringslivets intressen. Företrädarna för de två största organisationerna, inser tydligen inte allvaret i vad som redan har skett, och vad som håller på att ske i dagens Sverige !

Gjorde dom detta, skulle dom sett till att banklagstiftningen gjorde det omöjligt för bankerna att säga upp avtal för skötsamma företagskunder under löpande avtalsperiod, som inte längre passar in i bankernas ”portfölj.” Självfallet måste företagare som orättmätigt får sina krediter uppsagda under löpande avtalsperiod gottgöras för uppkomna förluster och kompenseras för de onödiga rättsförluster som företagarna lidit genom att vare sig banker eller domstolar följer lagen om pantrealisation !

Som det nu ligger till har den oberoende kommission som riksdagen beslutade skulle tillsättas för ett år sedan fortfarande inte kommit igång med sitt arbete för att utreda vad som hände med företagarna under bankkrisen, vilket måste betraktas som synnerligen anmärkningsvärt.

Nu måste politikerna lära sig att hålla nere de offentliga utgifter och spara kostnader. Det är något som företagare tvingas till hela tiden. Äganderätten och företagen måste skyddas och tillåtas att utvecklas i det egna landet. Resultatet av vad som har skett ser vi redan i dag. Sverige har knappt kvar några medelstora svenska företag. Företagsamheten i landet minskar oroväckande.

Majoriteten av de svenska börsbolagen har blivit utlandsägda. Många företagare flyr Sverige med både ägande och kapital. Det är denna trend som måste motverkas. Det är först när vi kan åstadkomma detta som vinden vänder.

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida