[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Finanskrisen och försäkringsbolagen
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 28 september 2003

Det var inte bara bankerna som drabbades under bank- och finanskrisen. Även de svenska försäkringsbolagen drabbades hårt. Trygg - Hansa försvann i gapet på S-E-B, efter det oförsvarliga köpet av Gota Bank som skedde redan när banken redan var på obestånd. I Skandia Liv drabbades försäkringstagarna genom moderbolagets många oegentligheter.

Delstatliga Nordea (gamla Nordbanken) dolde bankens stora förluster trots att banken var på obestånd redan den 1 februari 1990. Det skedde för att skydda Finansinspektionen, inblandade politiker av olika kulörer och den gamla styrelsen och ledningen i banken från straffansvar.

Storägaren Proventus med Robet Weil i spetsen dolde Gota Banks stora förluster och riktiga resultat för att hinna med och sälja verksamheten vidare till Trygg - Hansa.

Trots dessa kriminella handlanden har hittills har ingen bank granskats av en oberoende utredning trots att riksdagens beslutade om detta för mer än ett år sedan. Det enda försäkringsbolag som hittills fått finna sig en en oberoende utredning är Skandia Liv. Bara därför har de mest graverande affärerna kommit upp till ytan först i september 2003. De mest kritiserade affärerna mellan Skandias moderbolag och Skandia Liv gjordes under tiden Jan R Carendi var ordförande för livbolaget.

Carendi har kunnat tillskansa sig en extra bonus på inte mindre än kvarts miljard kronor som skall jämföras med den bonus som Skandias VD Lars - Erik Pettersson hann plocka ut ur bolaget innan han fick sparken. Petterssons bonus var bara en tredjedel så stor.

Det var för 13 år sedan Skandia Liv köpte det hus där moderbolaget Skandia har sitt huvudkontor. Köpet av Skandiahuset på Sveavägen i Stockholm visade sig snart vara en dålig affär för Skandia Livs försäkringstagare som äger bolaget. Köpeskillingen var 1,6 miljarder kronor, betydligt över den nivå som huset skulle ha värderats till, om man gjort en ordentlig beräkning av direktavkastningen på fastighetsköpet.

Den stora affären kunder genomföras utan någon egentlig insyn från försäkringstagarna. Det berodde på styrelsens sammansättning. Samma personer som satt i moderbolagets styrelse också satt i Skandia Livs styrelse, och således var jäviga. För att veta om Skandia Livs ägare gjort en bra affär krävde de oberoende utredningsmän som nu granskat affärerna mellan Skandia liv och Skandiakoncernen att få se köpeavtalet.

Men detta avtal har nu ”försvunnit” vilket måste betraktas som synnerligen osannolikt. Ledningen i Skandiakoncernen har helt enkelt tillåtit sig själva att ”mörklägga” hela affären genom att göra sig av med kontraktet. Detta borde ju också borde finnas tillgängligt hos Skandia Livs helägda dotterbolag Diligentia. Även där har man helt enkelt gjort sig av med de gamla kontrakten !

Därför bör polis och åklagare genast granska dessa affärer. Direktavkastningen på huset är ju ändå lätt att räkna ut från inkomna hyror och intäkter. Där den oberoende utredningen avslutat sitt uppdrag bör därför den polisiära granskningen ta vid och fastställa vilka fel som gjordes av ledningen och styrelsen för Skandia och Skandia Liv under krisen.

De affärer mellan Skandia-bolagen som hittills fått mest kritik i den oberoende utredning som Skandia Liv verkställt gäller lån till aktieköp i skadeförsäkringskoncernen IF, försäljningen av kapitalförvaltningsverksamheten (SAM) och ett förvaltningsavtal mellan SAM och Skandia Liv. Alla de avsluten gjordes under 2001, då Carendi fortfarande var ordförande i livbolaget.

Ett ömsesidigt försäkringsbolag som Skandia Liv får inte dela ut vinst till sina aktieägare som finns i Skandia AB. All vinst skall gå till försäkringsspararna. Att man ändå kringgår vinstutdelningsförbudet visar vilket förakt för lag och ordning som tycks råda inom ledningen för moderbolaget Skandia.

Resultatet av hela den oberoende utredningen bör därför snarast tillställas alla sparare i Skandia Liv, så dessa nu får bestämma vilka juridiska åtgärder som skall vidtagas mot den gamla styrelsen.

 

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida