[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


När fasaden rämnar
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 11 oktober 2003

måste kontrollsystemen fungera. Det gör dom inte i Sverige. Vare sig under den svenska bankkrisen, IT-kraschen, börskrisen eller senaste ekonomiska krisen för livbolagen som på ett tydligt sätt visar hur försäkringsbolagen och storägarna skor sig på sina kunder.

Senaste affären som avslöjades hösten 2003 handlar om hur pensionsspararna lidit ekonomisk skada genom Skandia Livs och styrelsens agerande. Det hävdar Konsumentverkets generaldirektör Karin Lindell som också menar att spararna i Skandia Liv lidit stor skada genom styrelsens ekonomiska beslut som ensidigt gynnat moderbolaget Skandia på spararnas bekostnad.

Karin Lindell är mycket kritisk på det sätt som Skadia Livs kapitalförvaltning såldes till Den Norske Bank, med ett förvaltningsavtal på 12 år och för en summa på 3,2 miljarder kronor. Pengarna som gick direkt till Skandia AB, i stället för till spararna i Livbolaget, vilket måste betraktas som mer än anmärkningsvärt.

Trots att en oberoende utredning redan kunnat klarlägga hur denna stora affär och andra liknande gått till, som ensidigt gynnat aktieägarna i moderbolaget Skandia på spararna i Skandia Livs bekostnad, har ingen myndighet reagerat. Anders Ackerbo på Börsen tycker inte själv att det är värt att utreda vad som hänt i Skandia.

Den nya chefen för Finansinspektionen, Ingrid Bonde har inte vidtagit några åtgärder mot aktörerna. Gunnar Stetler på Ekobrottsmyndigheten följer utvecklingen. Riksåklagare Klas Bergenstrand har hittills inte gjort någon egen undersökning. Överåklagare Christer van der Kvast avvaktar. Ingen ansvarig myndighet eller institution verkar intresserad att beivra de största ekonomiska brotten som har begåtts och som begås i Sverige.

Cheferna själva i Skandia och Skandia Liv som varit delaktiga i dessa skumraskaffärer, som gynnat aktieägarna i Skandia men missgynnat spararna, har inte gått lottlösa. Lars - Eric Petersson, sparkad VD i Skandia har förutom sin lön på 21 miljoner kronor kunnat tillskansa sig 81 miljoner i bonus. Jan Carendi tidigare styrelseordförande i Skandia Liv har fått ca 250 miljoner, Ola Ramstedt som var tidigare VD i Skandia Liv har fått mellan 20 - 30 miljoner och Ulf Spång, f d koncenrchef i Skandia AB har fått 20 - 30 miljoner i bonus.

Men det handlar inte bara om bonusar. Lars Eric - Petterson lät lyxrenovera en lägenhet på Strandvägen i Stockholm för 4 miljoner kronor. Skandia Liv betalade fakturan. Jan Carendi fick köpa en bostadsrätt för halva värdet på Östermalm i Stockholm.Förre styrelseordföranden Lars Ramqvist ordnade en Skandialägenhet till sin son Martin. Katja Elväng som tidigare var spararnas representant i styrelsen, fick en lägenhet på Strandvägen på 330 kvadratmeter.

Den gemensamma nämnaren mellan alla omtvistade affärer, från bankkris till börskris, är svaga eller olämpliga ägare som skor sig på spararnas bekostnad. I fallet med livbolagen är det pensionsspararna som får betala notan. Under bankkrisen var det allmänheten, fastighetsägarna och företagen.

Man tar sig för pannan och undrar vad den tidigare Bankinspektionen och den nuvarande Finansinspektionen gjort och inte gjort under alla dessa år. Trots att Finansinspektion nu vet om vilka affärer som försäkringsbolagen genomfört till nackdel för alla sina sparare vidtar inspektionen inga som helst åtgärder.

Det gjorde man heller inte mot krisbankerna Gota Bank och Nordea (gamla Nordbanken) när dessa banker var på obestånd, men ändå fortsatte att driva verksamhet. I stället hjälpte man bankerna genom att tillsammans med den dåvarande bankministern Bo Lundgren nedvärdera hela Sveriges fastighetsbestånd, så att det skulle bli lättare för krisbankerna att plundra sina kunder !

Om denna utveckling skall få fortsätta rämnar inte bara fasaden. Då rasar hela huset !

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida