[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Det ansiktslösa ägandet
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 12 oktober 2003

är resultatet av ett halvt sekels socialistisk politik. Kapitalismen skulle skilja sina ägare från företag med hjälp av konfiskatoriska banker, krångliga regelverk, arvsskatter, kapitalskatter och förmögenhetsskatter. Företagare skulle bli tjänstemän i staten.

Resultatet av denna politik ser vi i dag. Alla vill sko sig på företagen. Men det finns inga kvar i landet som kan skapa nya företag. Sverige har blivit ett land där företagsamheten stadigt minskar. Det har uppstått ett stort ägarvakum i svenskt näringsliv som har fyllts på med tjänstemän och politiker, som vet hur man bär sig åt för att roffa åt sig, men inte hur man skall styra företag.

I takt med att företagen försvinner eller säljs till utlandet, minskar också utrymmet i den svenska ekonomin. Sverige har förvandlats från folkhem till fattigstuga. Ledningarna i de få börsbolag som finns kvar roffar åt sig enorma avgångsvederlag, generösa opitionsavtal och andra bonusar. Olika former av kollektivt sparande i institutioner dominerar i dag ägandet på Stockholmsbörsen.

I dag dominerar indirekta ägare den svenska börsen. Aktiefonder, AP-fonderna, livbolagen, olika stiftelser och utländska ägare äger i dag 85 procent av börsvärdet i Sverige. Bara 15 procent är direktägt.Det är stor skillnad mot förr i tiden. 1975 ägde svenska hushåll 50 procent av börsvärdet.

Det är därför som skandalerna duggar tätt. Största skandalen i alla kategorier svarade Gota Bank och Nordea (gamla Nordbanken) för det som skedde under bankkrisen. Som god två kommer Skandia. Men även skandalerna i ABB och Trustor som jag tidigare skrivit om i boken: ”Från bankkris till börskris” (Bankrättsföreningen,2003) har skapat stora rubriker i tidningarna.

Försäkringsbolagen är Skandia inte det enda försäkringsbolaget som missgynnar sina sparare. Även på Länsförsäkringar belönas höga chefer - och deras barn med exklusiva lägenheter. Flera av dessa har dessutom renoverats för miljontals kronor av företagets pengar.

Tommy Persson, VD i Länsförsäkringar har fått en paradvåning på över 200 kvadratmeter på Villagatan 10. Lägenheten är totalrenoverad för cirka 1 miljon. I fjol omvandlades fastigheten till bostadsrätt. Minst åtta övriga höga chefer har fått exklusiva lägenheter i mycket attraktiva områden via Länsförsäkringars fastighetsbolag Humlegården.

Per-Arne Rudbert, VD i Humlegården, kunde skaffa sig en tiorumsvåning i en mycket exklusiv fastighet på Birger Jarlsgatan 32. Renoveringen av lägenheten beräknas ha kostat mellan 2 och 3 miljoner kronor. Torsten Asbjer, Vice VD i Humlegården kunde tillskansa sig en lägenhet på Styrmansgatan 6.

Fastigheten på Styrmansgatan 6 som tidigare ägdes av Humlegården har nu också omvandlats till bostadsrätt. I olika etapper har lägenheten lyxutrustats för flera miljoner kronor. Trots att Länsförsäkringars regler förbjudet de, har flera chefer dessutom i likhet med cheferna på Skandia ordnat lägenheter åt sina barn.

Många anser nu att livbolagens kris är ett hot mot hela det finansiella systemet.

Det ansåg man också under bankkrisen. Politikerna beslöt sig den gången för att rädda bankerna på allmänhetens, fastighetsägarnas och företagens bekostnad. Om det var denna bedömning som gjorde att man sedan valde att låta bli att åtala de bankdirektörer och politiker som begick brott mot sina kunder under krisen, bådar det inte gott för vilka åtgärder man nu tänker tillgripa mot ledningen i de försäkringsbolag, som förgripit sig mot sina kunder.

Även Folksam är ju i högsta grad inblandad i krisen hos försäkringsbolagen. Ungefär som i Skandia har livbolagets kapital i Folksam använts till pensionsspararnas nackdel. Mellan Folksam Liv och Folksam sak har det förekommit transaktioner som väckt stor bestörtning, förvåning och undran. Frågetecknen har fortfarande inte rätats ut !

Sakbolaget i Folksam har redan tvingats betala tillbaka 186,8 miljoner kronor av återbäring till livbolaget efter påtryckningar från Finansinspektionen. Revisorn som avslöjade fusket fick sparken. Folksam sak har dessutom tvingat livbolaget att investera mer än 2 miljarder av pensionsspararna pengar som garantikapital i sakbolaget. Livbolagets kunder tvingas således att stå för en betydande del av riskerna i försäkringsdelen av Folksam.

Men både Folksam och Länsförsäkringar har hittills lyckats förhindra en oberoende utredning. LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin arbetar också för det ansiktslösa Folksam. Hon sitter i ledningen för både Folksam Liv och Folksam Sak. Därför vill hon inte ha någon utredning.

Utredningen kan ju även få även henne att tappa ansiktet !

Mats Lönnerblad
ordf. i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida